Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Produkter
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Boreløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Produkter
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

BAP(+)-rensere for pusteluft

Luft med høy kvalitet er svært viktig i mange bransjer, men spesielt på bruksområder med pusteluft, som farmasøytisk produksjon og sprøytelakkering.

Kontakt oss

Sju trinn mot høykvalitets pusteluft

Vår BAP(+) gir uovertruffen luftrenhet gjennom sju nivåer med aktiv rensing. Sju trinn mot høykvalitets pusteluft: 1. En vannseparator fjerner vann i væskeform. 2. Et dampfilter eliminerer olje og vann 3. Et finfilter fjerner enda mindre partikler av olje og vann. 4. Tørkemiddelet i tørkeren fjerner eventuelle rester av vann og CO2. 5. Aktivt kull fjerner gassurenheter. 6. En katalysator tar seg av en CO-oksidering. 7. Et bakteriefilter eliminerer bakterier og små partikler.

Loading...

Garantert renhet

Vår BAP(+) tar luft fra en hvilken som helst type kompressor og konverterer den til ekstremt ren pusteluft av høy kvalitet.

Enkel installasjon

Hver BAP(+)-renser for pusteluft leveres forhåndsmontert og testet for å forenkle installasjonen.

Trygghet i reelle forhold

Vi tester BAP(+) og utsetter dem for maksimal konsentrasjon rapportert av myndigheter over hele verden.

Lite plasskrevende.

Vår BAP har en utforming som gjør at du kan få mest mulig ut av plassen. Dette reduserer kompleksiteten og installasjonskostnadene betydelig.

Internasjonalt samsvar

Vår renser for pusteluft oppfyller en rekke standarder og forskrifter, for eksempel OSHA klasse D, NFPA-99, CSA Z180.1-00, TTV G7.1-1997, EN 12021, BS 4275, ISO 14971, OHSAS 18001, den europeiske farmakopen og andre internasjonale standarder for pusteluft.

Luftkvalitet som tar pusten fra deg

Våre BAP-rensere for pusteluft er utformet for å beskytte mot en rekke forurensende stoffer som kan være til stede i et system for pusteluft med trykklufttilførsel. Disse omfatter kontaminerende stoffer som røyk, olje, damp, gass, faste partikler og mikroorganismer. BAP-seriene er i samsvar med internasjonale standarder for pusteluft og sikrer et trygt arbeidsmiljø.

Trygt arbeidsmiljø overalt

BAP-serien vår overholder internasjonale standarder for pusteluft for å sikre et trygt arbeidsmiljø innen en rekke bruksområder, deriblant de følgende:

  • sandblåsing 
  • tankrengjøring 
  • tunnelboring 
  • farmasøytisk produksjon 
  • spraymaling 
  • offshore/marine 
  • asbestfjerning 
  • høyttrykks sylinderfylling