Minimalt vedlikehold, høy pålitelighet

Uten bevegelige deler har vannseparatorene høy pålitelighet, samtidig som de krever minimalt vedlikehold. Både automatisk og manuell avtapping tilgjengelig

Energibesparelser

Den intelligente avtappingsfunksjonen overvåker kondensatoppbygging med væskenivåfølere. Den pumper ut kondensatet bare når det er nødvendig for å unngå å sløse med trykkluft og for å gi betydelige energibesparelser

Velg fra et bredt utvalg

Et bredt utvalg av EWD-avtappinger er tilgjengelig for oljeforurenset kondensat. Det omfatter modeller med et ekstra, hardt belegg for bruk med oljefrie og aggressive kondensater.

Elektronisk styrte kondensatavtappinger

WD 80-avtappingsventilen gir helautomatisk avtapping av kondensat som samler seg i bunnen av luftbeholderen. EWD-avtappinger styres elektronisk, noe som betyr at de overvåker kondensatoppbygging med væskenivåfølere og tømmer ut kondensatet bare når det er nødvendig for å unngå å sløse med trykkluft.

For nedlastning