OSS-olje-/vannseparatorer

En olje-/vannseparatorløsning for bruksområder med lav strøm som kasserer olje fra kompressorkondensat på en sikker og miljøvennlig måte.

Kontakt oss

OSS – Atlas Copcos minste olje/vann-separator. Hvordan fungerer den?

Disse animasjonene forklarer arbeidsprinsippet til OSS-olje-/vannseparatorene og viser funksjonene og fordelene.

Loading...

OSS-olje/vann-separatoren er spesielt utformet for kompressorer med liten strøm.

Økonomisk løsning

Med OSS vil du kunne unngå kondensatoppsamling og -behandling utført av et kostbart, eksternt selskap.

Lite plasskrevende.

Den kompakte og lette designen gjør OSS spesielt godt egnet der plassen er liten.

Rent vann

Etter separasjon er olje-i-vann-konsentrasjonen lavere enn 15 ppm, slik at du trygt kan tømme det resterende, rene kondensatvannet i avløpssystemet.

100 % resirkulerbart

Alle materialer i OSS er 100 % resirkulerbare og kan dermed erstattes fullt ut på slutten av sin levetid.

Utmerket ytelse

Kapasiteten til de avanserte absorpsjonsmediene som brukes i OSS, gir optimal vannrenhet.

Enkel installasjon og utskifting

En standard vegg- eller platemonteringsbrakett gir enkel tilgang og utskifting.

Pålitelig rent

Våre OSS-løsninger gir absorpsjonsbasert kondensatbehandling for stempel- og skruekompressorer med oljeinnsprøytning under 30 l/s (60 cfm), tørkere og vannseparatorer. Denne olje-/vannseparatoren bruker et nytt, avansert filtermedium til å fjerne spor av olje til konsentrasjoner under 15 ppm. For å kontrollere oljekonsentrasjonen ved OSS-uttaket finnes det et prøvetakingssett (tilleggsutstyr).

For nedlastning

Brochure
  • OSS oil-water separator leaflet 178.5 kB, PDF

OSS-absorpsjon – enkelt og effektivt


  1. Kondensatet kommer inn i OSS via inntakskoplingen på toppen. 
  2. Trykkavlastningsspalter i toppdekselet slipper trykksatt kondensat inn i separatoren. 
  3. Under forfiltrering siver olje/vann-blandingen gjennom polypropylenbaserte filtermedier som absorberer oljen, men ikke vannet. 
  4. I etterfiltreringstrinnet absorberer avanserte filtermedier den gjenværende oljen. 
  5. Antihevertventilen hindrer at separatoren tømmes helt når det passerer en strøm gjennom uttakskoplingen. 
  6. Rent kondensat kommer ut gjennom uttaket nesten uten innhold av restolje. Dermed kan kondensatet tømmes i avløpssystemet.