Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

OSS-olje-/vannseparatorer

En olje-/vannseparatorløsning for bruksområder med lav strøm som kasserer olje fra kompressorkondensat på en sikker og miljøvennlig måte.

Kontakt oss

OSS – Atlas Copcos minste olje/vann-separator. Hvordan fungerer den?

Disse animasjonene forklarer arbeidsprinsippet til OSS-olje-/vannseparatorene og viser funksjonene og fordelene.

Loading...

OSS-olje/vann-separatoren er spesielt utformet for kompressorer med liten strøm.

Økonomisk løsning

Med OSS vil du kunne unngå kondensatoppsamling og -behandling utført av et kostbart, eksternt selskap.

Lite plasskrevende.

Den kompakte og lette designen gjør OSS spesielt godt egnet der plassen er liten.

Rent vann

Etter separasjon er olje-i-vann-konsentrasjonen lavere enn 15 ppm, slik at du trygt kan tømme det resterende, rene kondensatvannet i avløpssystemet.

100 % resirkulerbart

Alle materialer i OSS er 100 % resirkulerbare og kan dermed erstattes fullt ut på slutten av sin levetid.

Utmerket ytelse

Kapasiteten til de avanserte absorpsjonsmediene som brukes i OSS, gir optimal vannrenhet.

Enkel installasjon og utskifting

En standard vegg- eller platemonteringsbrakett gir enkel tilgang og utskifting.

Pålitelig rent

Våre OSS-løsninger gir absorpsjonsbasert kondensatbehandling for stempel- og skruekompressorer med oljeinnsprøytning under 30 l/s (60 cfm), tørkere og vannseparatorer. Denne olje-/vannseparatoren bruker et nytt, avansert filtermedium til å fjerne spor av olje til konsentrasjoner under 15 ppm. For å kontrollere oljekonsentrasjonen ved OSS-uttaket finnes det et prøvetakingssett (tilleggsutstyr).

For nedlastning

Brochure

OSS-absorpsjon – enkelt og effektivt


  1. Kondensatet kommer inn i OSS via inntakskoplingen på toppen. 
  2. Trykkavlastningsspalter i toppdekselet slipper trykksatt kondensat inn i separatoren. 
  3. Under forfiltrering siver olje/vann-blandingen gjennom polypropylenbaserte filtermedier som absorberer oljen, men ikke vannet. 
  4. I etterfiltreringstrinnet absorberer avanserte filtermedier den gjenværende oljen. 
  5. Antihevertventilen hindrer at separatoren tømmes helt når det passerer en strøm gjennom uttakskoplingen. 
  6. Rent kondensat kommer ut gjennom uttaket nesten uten innhold av restolje. Dermed kan kondensatet tømmes i avløpssystemet.