Et pålitelig luftsystem

De rustfrie, automatiske avtappingsenhetene forhindrer at det bygger seg opp kondensert vann fra luftbeholderne i kjølerne

Minimalt vedlikehold

Vannseparatorene er rustfrie og uten bevegelige deler og har automatisk eller manuell avtapping.

Energibesparelser

Den intelligente avtappingsfunksjonen overvåker kondensatoppbygging med væskenivåfølere. Pumper ut kondensatet bare når det er nødvendig for å unngå å sløse med trykkluft

Fleksibel installasjon

Våre WSD-vannseparatorer kan installeres på hvilket som helst punkt i luftnettet

WSD-vannseparatorer

Atlas Copcos WSD-vannseparatorer, laget utelukkende av rustfrie materialer, separerer effektivt vann med syklon. Vannseparatorene er vedlikeholdsfrie og uten bevegelige deler og har automatisk og manuell avtapping for å hindre oppbygging av kondensert vann i trykkluftsystemets kjølere. WSD-vannseparatorer leveres som standard med Atlas Copcos HD- og TD-etterkjølere og kan enkelt installeres på hvilket som helst punkt i luftnettet.


For nedlastning