WSD - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

WSD

Vannseparatorer for optimal levetid

Kontakt en ekspert på vannseparatorer

Et pålitelig luftsystem

De rustfrie, automatiske avtappingsenhetene forhindrer at det bygger seg opp kondensert vann fra luftbeholderne i kjølerne

Minimalt vedlikehold

Vannseparatorene er rustfrie og uten bevegelige deler og har automatisk eller manuell avtapping.

Energibesparelser

Den intelligente avtappingsfunksjonen overvåker kondensatoppbygging med væskenivåfølere. Pumper ut kondensatet bare når det er nødvendig for å unngå å sløse med trykkluft

Fleksibel installasjon

Våre WSD-vannseparatorer kan installeres på hvilket som helst punkt i luftnettet

WSD-vannseparatorer

Atlas Copcos WSD-vannseparatorer, laget utelukkende av rustfrie materialer, separerer effektivt vann med syklon. Vannseparatorene er vedlikeholdsfrie og uten bevegelige deler og har automatisk og manuell avtapping for å hindre oppbygging av kondensert vann i trykkluftsystemets kjølere. WSD-vannseparatorer leveres som standard med Atlas Copcos HD- og TD-etterkjølere og kan enkelt installeres på hvilket som helst punkt i luftnettet.

For nedlastning