Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energy Storage Systems
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen

Optimale besparelser

Atlas Copcos OGP-systemer gir minimale drifts- og vedlikeholdsutgifter. Generering av ditt eget oksygen betyr slutt på prosess-, påfyllings- og leveringskostnader

On-site kontra levering

OGP-systemene er konstant tilgjengelige. Eliminer risikoen for produksjonsstans på grunn av oksygenmangel

Høyt renhetsnivå

OGP gir 90 til 95% oksygenrenhet for å oppfylle dine kvalitetskrav

Plug-and-play

OGP leveres klar til bruk. Trykkluft må kobles til.

OGP PSA-oksygengenerator i detalj