Tysk debut for den største hydrauliske hammerserien i verden

Den hydrauliske titonnshammeren HB 100000 har i løpet av de siste årene blitt en internasjonal bestselger. Vi feirer nå salget av hammeren til Tyskland. Selskapet Mendiger Basalt har brukt en HB 10000 til grusutvinning siden januar 2016, og takket være den gode effektiviteten og ytelsen vurderer de den nå som et kommersielt alternativ til sprengning.

Hydraulic Breakers Application Story

30 % mer kraft

HB 10000 Mendiger Basalt

HB 10000 brukes til å utvinne basalt fra de lavereliggende basaltisk lavaflyt i veggen på et steinbrudd ved Mendig. Mendiger Basalt samarbeider tett med A.B.T. Abruchtechnik GmbH, som har 12 års erfaring som salgspartner til Atlas Copco. Ved hjelp av den utfyllende serviceekspertisen til A.B.T. kan Mendiger Basalt oppnå den høyeste utvinningsytelsen som hammeren kan gi, med maksimal tilgjengelighet og effektivitet. HB 7000 hadde allerede blitt brukt og hatt stor suksess i Mendig-steinbruddet de siste tre årene. Når denne maskinen nådde ytelsesgrensen halvveis i 2015, var det en enkel avgjørelse å gå over til HB 10000. Mendiger Basalt har utforsket alternative gjenvinningsalternativer over lengre tid, ettersom bruken av eksplosiver i sårbare områder er komplisert på grunn av rystelser. Selskapet bruker hydrauliske hammere til direkte utvinning i tillegg til alternative eksplosiver og et utvalg av mekanisk rivingsutstyr. Dette er metoden som brukes for å utvinne basaltisk lava, basalt og tuffstein i de fem steinbruddene selskapet eier. På det tilstøtende sagbruket produserer 50 ansatte ballast og høykvalitetsspon i tillegg til treverk av høy kvalitet.

“HB 7000 viste oss veien vi skulle følge, og i mange bransjer vil slagkraften i denne hammeren være tilstrekkelig til å møte behovene man måtte ha (utvinningsytelse på 120 tonn i timen). Men vi anerkjenner at mange områder er særlig faste og kompakte, og disse er vanskeligere å få løs. HB 10000 har rundt 30 % mer slagenergi, og den har en imponerende ytelse, noe som har gjort oss i stand til å utvikle vanskeligere utvinningsområder kommersielt.”

Rainer Krings , Administrerende direktør, Mendiger Basalt

Jevn prosess, Sammenlignbar kostnad

HB 10000 Mendiger Basalt

Fra venstre: Heiko Sterz (Atlas Copco), Ralf Kretschmer (ABT), Rainer Krings (Mendiger Basalt), Dominik Faupel (Atlas Copco)

Etter mange års eksplosjonsfri bryting av hard stein har ansvarlig direktør hos Mendig konstatert at kostnadene ved bruk av hydraulisk hammer ikke er vesentlig høyere enn kostnadene ved vanlig sprenging. Totalkostnadene fra knuseprosessen må inkludere kostnader til alle de nødvendige ekstrareduksjonene i forbindelse med spreningsarbeid. Rainer Krings snakker varmt om fordelen av å gjøre materialet knuseklart i ett enkelt trinn. «Vi unngår også å miste tid på grunn av forebyggende sikkerhetstiltak og avsperrede områder som kreves når du arbeider med eksplosiver.»