Atlas Copco transportable kompressorer mottar Red Dot produktdesign-pris 2006

30. juni 2017

Atlas Copcos serie av HardHat-transportable kompressorer er blitt anerkjent med den velkjente Red Dot-utmerkelsen for fremragende produktdesign.

Red Dot-prisen til Atlas Copcos HardHat

Siden 1955 har Design Zentrum Nordrhein Westfalen i Tyskland gitt utmerkelser til enestående internasjonale produktdesign, med sin berømte Red Dot. Red Dot-prisen: Produktdesign 2006 er blant de største designkonkurransene i hele verden med over 2000 innsendte bidrag fra 41 forskjellige land i. Red Dot er en utmerkelse som hedrer Atlas Copcos ønske om å være innovativ, og den hedrer HardHat-kompressorers høye kvalitetsstandarder.

“Den nyskapende designet til HardHat transportable-kompressorer gir kundene en lavere eierkostnad og en høyere annenhåndsverdi.”

Bengt Kvarnbäck, Direktør for forretningsområdet Atlas Copco Kompressorteknikk
HardHat på en anleggsplass

HardHat Transportable dieseldrevne kompressorer passer for tøffe miljøer

ATLAS Copcos HardHat-kompressor er en pålitelig kilde til trykkluft for å drive trykkluftverktøy som meiselhammere og trykkluftbor. Produsert i et EU-godkjent, gjenvinnbart materiale og med det harde, rustfrie kabinettet som gir HardHat lavere eierkostnader og høyere annenhåndsverdi. Et plettfritt utseende i de tøffe miljøene der transportable kompressorer betjenes støtter det moderne bildet selskapene som bruker dem ønsker å ha.

Hurtigdemonstrasjon av HardHat

2006 Product Produkt HardHat Asia Amerika Europa Afrika Australia – Oseania