Atlas Copco transportable kompressorer mottar Red Dot produktdesign-pris 2006

30. juni 2017

Atlas Copcos serie av HardHat-transportable kompressorer er blitt anerkjent med den velkjente Red Dot-utmerkelsen for fremragende produktdesign.

Red Dot-prisen til Atlas Copcos HardHat

Siden 1955 har Design Zentrum Nordrhein Westfalen i Tyskland gitt utmerkelser til enestående internasjonale produktdesign, med sin berømte Red Dot. Red Dot-prisen: Produktdesign 2006 er blant de største designkonkurransene i hele verden med over 2000 innsendte bidrag fra 41 forskjellige land i. Red Dot er en utmerkelse som hedrer Atlas Copcos ønske om å være innovativ, og den hedrer HardHat-kompressorers høye kvalitetsstandarder.

“ Den nyskapende designet til HardHat transportable-kompressorer gir kundene en lavere eierkostnad og en høyere annenhåndsverdi. ”

Bengt Kvarnbäck , Direktør for forretningsområdet Atlas Copco Kompressorteknikk
HardHat på en anleggsplass

HardHat Transportable dieseldrevne kompressorer passer for tøffe miljøer

ATLAS Copcos HardHat-kompressor er en pålitelig kilde til trykkluft for å drive trykkluftverktøy som meiselhammere og trykkluftbor. Produsert i et EU-godkjent, gjenvinnbart materiale og med det harde, rustfrie kabinettet som gir HardHat lavere eierkostnader og høyere annenhåndsverdi. Et plettfritt utseende i de tøffe miljøene der transportable kompressorer betjenes støtter det moderne bildet selskapene som bruker dem ønsker å ha.

Hurtigdemonstrasjon av HardHat

2006 Product Produkt HardHat Asia Amerika Europa Afrika Australia – Oseania