Største hydrauliske hammer har hatt hovedstadsdebuten sin i Brisbane, Australia

En massiv produksjonsøkning

Jim Dupuis er administrerende direktør og eier av spesialistselskapet Earthmoving Contractors Pty Ltd (EMC), som driver med kjellerutgravning og sivil graving, skrev historie i år da de ble det første selskapet i Queensland som fikk levert den nye Atlas Copco HB 10000 (10 t) hydrauliske hammeren, og det første selskapet i Australia som bruker en hammer i denne størrelsesklassen til utgravningsarbeid av stort volum i bykjernen. EMC har utviklet et solid omdømme i Queensland i markedet for kjellerutgravinger med stort volum over mange år. Selskapet opplever sterk etterspørsel etter tjenestene sine fra et stort antall høyhusutviklere i Brisbane-området.

Jim Dupuis deler erfaringene de har hatt med Atlas Copco HB 10000

EMC-bruker den første HB 10000 hydrauliske hammeren til utgravningsarbeid av stort volum i bykjernen.

For å kunne møte den økende etterspørselen etter EMCs tjenester har Rob Guerin, lederen for Queensland-avdelingen av BA Equipment Group, og Alex Bennett, den regionale salgssjefen for Atlas Copco Australia, samarbeidet med EMC for å bli enige om de sentrale ytelsesindikatorene for en test av Atlas Copco HB 10000-hammeren for å kunne vurdere kraften, produksjonen, støynivået og vibrasjonsnivået. Hammeren ble levert og klargjort i Fortitude Valley i Brisbane i juni 2016, og satt i drift for prøvearbeidet. Det ble drevet av administrerende EMC-direktør Jim Dupuis. «HB 10000 bryter ut mer enn dobbelt så mye som syvtonnshammerne, HB 7000, som vi allerede har,» sier Jim Dupuis, administrerende direktør i EMC. Han fortalte også hvor overrasket han ble over det lave støynivået og hvor behagelig den var å drifte, med tanke på hvor stor og kraftig hammeren er. Vibrasjonsnivåene ble målt med kalibrert vibrasjonsovervåkningsutstyr. To typer skjermer ble brukt for å sikre at det ikke var noen feilaktige eller inkonsekvente avlesninger. Vibrasjonsnivåene ble påvist innenfor de påkrevde parametrene. Jim gjorde oss oppmerksom på at dette var viktig, ettersom det er en verneverdig bygning innenfor grensene av utgravingsområdet. Produktiviteten ble også testet. EMC pekte ut et område på 10 kubikkmeter av den hardeste berggrunnen i Brisbane (Brisbane Tuff) og gikk inn med full intensitet på 7-tonnshammeren. Den fullførte arbeidet på 10 minutter. Testen ble deretter gjentatt med Atlas Copco HB 10000 10-tonnshammeren. Den fullførte arbeidet på 5 minutter.

“Hvis du fordeler det ut over én time, én dag, én uke, én måned eller ett år, viser det en enorm produksjonsøkning.”

Jim Dupuis , Administrerende direktør og eier av EMC

Alle testkriteriene ble oppfylt, og Jim kunngjorde at han gjerne vil bli den første eieren av Atlas Copco HB 10000 i Queensland. EMC ansetter et team av fagopplærte og erfarne førere og anleggspersonell som kompletterer investeringen av de markedsledende hydrauliske høyproduksjonshammerne og tilleggsutstyret fra Atlas Copco. Jim bruker også tid på opplæring av EMC-teamet slik at de utnytter investeringen i verdens mest produktive utstyr. EMC var den første som brukte store hammere til kjellerutgravinger i Queensland med investeringen av Atlas Copco HB 7000 (7 t)-hammeren i 2011. Siden den gang har EMC sett at etterspørselen etter forretningstjenestene selskapet tilbyr, vokser betydelig og skaper behov for å fullføre flere utgravingsjobber på kortere tid.

Quarrying Hydraulic Breakers Rock excavation Demolition Mining Tunneling Application Story