Dynapac CA702D

Vibrasjonsvalse med enkelttrommel

Kontakt oss

Eksentriske elementer i Atlas Copcos Dynapac-kompaktering

En lærerik animasjon som viser Dynapacs eksentriske elementer, fordelene og hvordan det fungerer.

Loading...

Antispinnsystem

Datastyrt optimalisering av framdriftshydraulikken. Overvåker og justerer hydraulikken for å oppnå best mulig dreiemoment og enkel manøvrering for kompaktering i bratte skråninger og på vanskelig underlag.

Enkelt vedlikehold

Maskinene er utviklet for å forenkle og legge til rette for vedlikehold og periodisk service, og behovet for å klatre opp på eller krype under maskinene skal være minimalt. Det er svært lett å komme til motorpeilepinnen, påfyllingslokket, oljefilteret, drivstoffilteret, luftfilteret og radiatornivåkontrollen. De illustrerte håndbøkene som følger med valsene, gjør at føreren kan utføre det nødvendige periodiske vedlikeholdet selv.

Produktbeskrivelse

Dynapac CA702D er Atlas Copcos tyngste vibrasjonsvalse for komprimering. Maskinen er spesielt utviklet for de tyngste og største komprimeringsarbeidene på jord, steinfylling og de fleste typer jordsmonn og leire. Vanlige bruksområder er dammer, flyplasser, havner og store jernbane- og veiprosjekter.

Tekniske data

Masses

Maks. driftsvekt

27 250 kg

Driftsvekt (inkl. ROPS)

0 kg

Driftsvekt (inkl. førerhus)

26 900 kg

Modulvekt, foran

17 200 kg

Modulvekt, bak

9 700 kg
Dimensions
Traction
Compaction
Engine
Hydraulic system