Vibrasjonsutstyr

Det riktige verktøyet for å levere betongresultater med kvalitet

Kontakt meg

Fjerne luft

Vibrasjon bidrar til å fjerne luftlommer fra nylig fylt betong

Kvalitet

Vibrasjon øker tettheten og gjør den ferdige betongen sterkere

Portefølje

Vi tilbyr en portefølje for ulike dybder og betongsynking samt energikilder