Tilbehør for vårt håndholdte pneumatiske utstyr

Kontakt oss

Smøreapparater

For mineralbaserte og syntetisk olje

For mineralolje

Vannseparator

X-LITE flate slanger

Forhåndsmontert med klokoblinger og slangeklemmer

Slangeruller

Runde gummislanger

Forhåndsmontert med klokoblinger og slangeklemmer

Slangeruller