Gode resultater for asfaltlegging

Enkel å håndtere

Synkronisert vibrasjon

Temperaturkontrollenhet for høy effektivitet

Produktbeskrivelse

Dynapac V240V er en vibrasjonsscreed med gassvarme. Kan forlenges til 3,10 m ved hjelp av løse utviderseksjoner og er hydraulisk fra 1,20 til 2,40 m. Denne vibrasjonsscreeden oppnår gode resultater for asfaltlegging. Dynapac V240V er laget for å brukes med Dynapac F1200C asfaltutlegger.