Transportplatesett

Inneholder fremre og bakre plater og vendeplater pluss alle nødvendige festemidler

Kontakt oss

Transportplatesett

Alt-i-ett-boks. Transportplatesettet inneholder fremre og bakre plater og vendeplater pluss alle nødvendige festemidler.

Egenskaper og fordeler


  • Designet for å beskytte transportøren fra tidlig svikt, og sørger for god materialflyt.
  • Riktig vedlikehold reduserer risikoen for driftsavbrudd og øker effektiviteten og ytelsen.
  • Det anbefales å rengjøre og utføre visuelle inspeksjoner daglig.
  • Regelmessig inspeksjon av tykkelse på plater bidrar til å redusere uventede feil.

Nyttige tips


  • Unngå uventede driftsavbrudd ved å utføre regelmessige visuelle inspeksjoner.
  • Det anbefales å skifte ut alle plater hvis slitasjen er større enn den anbefalte toleransen.