Deflektorplatesett

Omfatter alle nødvendige deler for å vedlikeholde sprinklersystemet på riktig måte

Kontakt oss

Deflektorplatesett

Alt-i-ett-boks. Deflektorplatesettet inneholder deflektorplater og alle nødvendige festemidler. Deflektorplater fungerer som en støtte for flyten av varme materialer under avretterplatene.

Egenskaper og fordeler

Riktig vedlikehold:


  • Bidrar til å redusere uventede driftsavbrudd på deflektorplater og maskinen.
  • Godt vedlikeholdte deflektorplater bidrar til å unngå at utleggermaterialet trenger inn til det indre screed-huset.

Nyttige tips


  • Rengjør ledeplatene daglig.
  • Daglig visuell inspeksjon av alle nøkkelkomponenter anbefales.