Smørefrie motorer for røreverk

De nye LZL-miksermodellene er konstruert for smørefri drift, som resulterer i et renere mikseområde og at ingen forurensende aerosoler kommer i kontakt med mediene som blandes.

Luftmotorer

For ytterligere å sikre et rent og hygienisk miljø brukes en dobbel akseltetning, og alle komponenter som kommer i kontakt med det blandede mediet, er laget av korrosjonsbestandig materiale. Takket være en ny sylinderutforming og svært stabile lagre trenger ikke LZL-miksere ekstra akslingsstøtte. DE er med andre ord klare for montering.
For gode tilpasningsmuligheter er motorene tilgjengelige med IEC eller NEMA.