En ny måte å tenke fleksibilitet på når det gjelder monteringsverktøy - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Our solutions
Industriverktøy og monteringssystemer
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Solutions
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

En ny måte å tenke fleksibilitet på når det gjelder monteringsverktøy

Articles Electric assembly tools Assembly solutions Assembly Tools

Driver fremtidens monteringsverktøy

Power Focus 6000 introduserer en rekke nyskapende funksjoner, inkludert felles deler på tvers av et bredt utvalg av Atlas Copcos smarte monteringsverktøy, som er de mest avanserte på markedet i dag. Konseptet med virtuelle stasjoner er unikt for Power Focus 6000. Det gjør det mulig å bruke flere verktøy med én styreenhet, siden den tradisjonelle fysiske styreenheten erstattes med en virtuell som opererer uavhengig, uten behov for ekstra maskinvare.

Kvalitetskritisk vs. sikkerhetskritisk

Tidligere ble monteringsverktøy og styresystemer klassifisert av de anvendelsestypene de var egnet for. Verktøy og kontrollersystemer som er kvalitetskritiske, ble for eksempel brukt til programmer der bedriftens merke kunne bli svekket hvis det skulle oppstå en feil på produktet.

I tillegg til dette ble det brukt sikkerhetskritiske monteringsverktøy og kontrollersystemer for bruksområder der produktfeil kan føre til fysisk skade for sluttbrukeren. Dette klassifiseringssystemet resulterte ofte i et forvirrende kaos av alternativer for kundene. Spørsmål som «hvilken type system bør jeg kjøpe?» og «vil det være fremtidssikret hvis behovene mine stadig endrer seg?», dukker opp i den forbindelse. Med Power Focus 6000 endrer Atlas Copco måten kundene våre ser på det å velge det riktige verktøyet for jobben.PF6000_Blue

Med Power Focus 6000 kan én enkelt plattform tilpasses ulike verktøynivåer for mange forskjellige bruksområder. Hvordan oppnår vi dette?

Svaret ligger i programvaren med våre unike virtuelle stasjonslisenser. Muligheten til å velge en type virtuell stasjon gir full fleksibilitet når det gjelder hvilke verktøy du ønsker å bruke.

Hva betyr dette i den virkelige verden?

Tenk deg en produsent med et enkelt Power Focus 6000-system som kjører flere trådløse Tensor STB-verktøy på sikkerhetskritiske operasjoner. Plutselig blir det nødvendig å implementere en smart rapporterende momentnøkkel for å kontrollere dreiemomentet i et kvalitetskritisk bruksområde på en nærliggende stasjon på samleenheten. Tidligere ville dette ha krevd kjøp og installering av en helt ny styreenhet i tillegg til kjøp av selve klikk-momentnøkkelen.

Med Power Focus 6000 kan den samme funksjonen nå enkelt oppnås med en ekstra lisens for virtuell stasjon og ingen ekstra maskinvare for styreenheten. Implementeringen går rett og slett ut på å velge riktig virtuell stasjonstype basert på ønsket funksjonalitet og koble verktøyet til den eksisterende styreenheten

Med Power Focus 6000s nyeste programvareforbedringer kan kundene nå blande og tilpasse virtuelle stasjonstyper ved hjelp av én enkelt styreenhet. Dette er virkelig et fleksibelt tilbud.

Vil du vite mer om hva Atlas Copco kan gjøre for din fleksibilitet når det gjelder montering? Kontakt oss i dag for en demonstrasjon!