Our solutions
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Solutions
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Nye verktøy fra Atlas Copco bringer Industri 4.0 til vindindustrien

Atlas Copco har utviklet en rekke smarte, effektive verktøy som revolusjonerer vindindustrien.

Energy Articles Software and Controllers Industry 4.0

Fremtidens vind

Basert på vår Power Focus-verktøykontroller og vårtTensor Revo elektriske monteringsverktøy har vi en verktøypakke som kan forbedre tiltrekkingskvaliteten i hele forsyningskjeden for vindindustrien.

Kvaliteten på tiltrekkingen er svært viktig i vindindustrien. En løs eller ødelagt bolt kan forårsake en katastrofal svikt som kan koste millioner av kroner eller, enda verre, føre til alvorlig personskade. God kvalitet på tiltrekkingen har alltid vært vanskelig å oppnå på grunn av den vanskelig tilgjengelige plasseringen av boltene.

Fra fabrikken til felten

I fabrikker er store boltmønstre og spesielle bruksområder en utfordring. I feltoperasjoner er vanskeligheten enda større, med avgrensede rom som gjør tilgang utfordrende.

Tensor Revo fra Atlas Copco er en løsning i begge miljøer. Når det gjelder vindkraftproduksjon, gir Tensor Revo i standardutførelsen deg et bærbart verktøy som er raskt og responsivt i alle de ulike oppgavene som inngår i det å bygge komplette systemer.

I feltoperasjoner prioriterer Tensor Revo HA tilgang: HA står jo faktisk for "high access"! Det beste av alt er at både Revo- og Revo HA-modellen tilbyr avansert feilsikring for å sikre at alle boltene er trukket til riktig, og samler også inn data for registrering av alle boltene som er trukket til, enten når et produkt bygges, når det installeres, eller når det vedlikeholdes i felten.

Tensor Revo-verktøy kan demonstreres på stedet.

Ta kontakt med Atlas Copco Tools and Assembly Systems hvis du er interessert i å se et system i funksjon.