Kraftig ergonomi!

Lær hvordan du reduserer vibrasjoner med økt effekt.

27. mars 2019

Bearbeidende verktøy

vibrasjoner, elektroverktøy

Tanken om at kraftige verktøy må være store, tunge, og bråkete med svært høye vibrasjonsnivåer er dypt forankret hos mange brukere av elektroverktøy. Et verktøy uten vibrasjoner kan ikke være kraftig, kan det vel? I tiden da de moderne elektrovertøyene var i sin spede begynnelse, stemte dette i mange tilfeller. Kombinasjonen av den teknologien som var tilgjengelig og uvitenheten om de ergonomiske konsekvensene ved daglig bruk, innebar at man ikke så behovet for verktøy med en bedre design.

I dag vet vi mye mer om de negative helseeffektene av å arbeide med verktøy som er tunge, vibrerer mye og er bråkete. Dette har ført til store fremskritt når det gjelder å øke effekten til verktøyene våre, men holde vekten, støynivået og vibrasjonene til et minimum.

Hvordan effekt reduserer vibrasjoner?


  • Ettersom verktøy med høy effekt gjør jobben raskere enn verktøy med mindre effekt, kan man fullføre en bestemt oppgave på kortere tid. Dette resulterer i mindre eksponering for støy, vibrasjoner, vekt og andre krefter (f.eks. matekraft) siden verktøyet brukes i en kortere periode. To ganger så mye effekt – halvparten av tiden på å gjøre jobben. 
  • Introduksjonen av turbinmotorer i slipemaskiner økte kraften til slipemaskinen dramatisk. Med smart design og bruk av materialer i lettmetall kunne vekten også holdes lav. I dag har de små turbinslipemaskinene våre samme effekt som de vertikale slipemaskinene våre fra 70-tallet hadde, men med mindre enn halvparten av vekten og betydelig lavere støynivåer.

Verktøy og effekt

Slagverktøy har i mange tiår vært kjent for høye vibrasjonsnivåer. Effekten til verktøyet har vært direkte knyttet til vekten, og et tyngre verktøy betydde mer effekt. Når vibrasjonseksponering ble et hett tema i 70-årene, ble det lagt mye arbeid i å redusere vibrasjonsnivåene til slagverktøyene våre. Dette førte til et gjennombrudd i ulike teknologier for vibrasjonsreduksjon. Ikke bare kunne vi redusere vibrasjonsnivåene betydelig, vi kunne også redusere vekten av verktøyene med så mye som 50 % i noen tilfeller, men likevel beholde effekten. Alle slagverktøyene våre i dag med dempet vibrasjon, er lettere med mye lavere vibrasjonsnivåer, sammenlignet med konvensjonelle hammere med lignende effekt.

Når du ser etter verktøy med god ergonomi, må du ikke glemme å se på effekten. Effekten er det eneste som kan redusere eksponeringstiden for alle de ergonomiske faktorene samtidig!