Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktøy og systemløsninger
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Elektronikk
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer
Power Equipment
Solutions
Products
Power Equipment
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Products
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving

Kvalitet utover dreiemoment

Mer enn dreiemoment

I de siste bloggene undersøkte vi kvalitetsinspeksjoner som alle var dreiemomentrelaterte. Følgende innlegg tok for seg det:

Disse inspeksjonene er viktige for et produksjonsanlegg for å kontrollere kvaliteten på stramningene, men det er mer i en produksjonsprosess enn bare stramming. Kvaliteten på produktet avhenger også av innstøping, maling, sømmer, sveising, limeprosesser og så videre.

Flere variabler må inspiseres. I dette innlegget prøver vi å skape orden med enkle klassifiseringer. Vi kan dele alle inspeksjoner som ikke handler om dreiemoment, inn to hovedkategorier:

  1. Kvalitative inspeksjoner
  2. Kvantitative inspeksjoner

Mengde

Kvantitative inspeksjoner er de som har et numerisk resultat. Alle dreiemomentinspeksjoner faller for eksempel inn under denne kategorien.

Andre typer inspeksjon vi kommer på, er lengdeinspeksjon der dimensjonene på komponentene eller selve produktet samles inn. Eller mengden væske i en beholder kan måles for å kontrollere volumet.

I alle disse tilfellene samler inspektørene inn en rekke numeriske prøver. Vi kjenner allerede et statistisk verktøy som hjelper oss med å evaluere en samling numeriske prøver, og det er Cm/Cmk.

Er dette tilfellet, bør vi snakke om en Cp/Cpk, der P står for prosessen, mens M står for maskinen. Formlene er de samme, men de største endringene er at vi analyserer resultatet av en prosess og ikke hvordan en maskin oppfører seg.

Kvalitet

Kvalitative inspeksjoner samler derimot ikke inn en numerisk verdi. Et eksempel på dette kan være en visuell undersøkelse av et sete etter feil som skrukker eller rifter.

I dette tilfellet er det ingen numeriske verdier å samle inn, men vi samler også inn data. Her samler vi strenger som representerer eventuelle feil i et produkt. Det statistiske verktøyet som kan være til hjelp i dette scenarioet, er Pareto-diagrammer.

Pareto-diagrammer gir oss en grafisk representasjon av forekomstene. Jo flere forekomster vi har av en bestemt hendelse, jo høyere er linjen som representerer hendelsen. Disse diagrammene bidrar til at teamene som håndterer kvaliteten, først ornder opp i sakene som skaper de fleste forekomstene, og dermed de fleste kvalitetsmessige feilene.

Hvis du vil vite mer om våre produkter som kan brukes til både kvantitative og kvalitative inspeksjoner, kan du gå til produktsidene våre for STPAD og STPalm.

Har du spørsmål? Ønsker du å planlegge en omvisning av anlegget ditt? Kontakt Atlas Copco i dag.