Automatisert boltinnovasjon for vedlikehold av vindturbiner - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

WASP – Wind Turbine Automation Service Innovation

Se inn i et konsept for et vindturbinserviceverktøy som vil endre måten vindturbiner blir vedlikeholdt på

Extreme bolting tool 2

En selvstendig vedlikeholdsløsning for bolter og muttere

Med behov for fornybar energi, blir offshore-vindparker raskt utviklet over hele verden. For tiden utføres alt boltvedlikeholdsarbeidet av mekanikerteam som reiser enten med helikopter eller båt med verktøy for å fullføre vedlikeholdsarbeidet. De potensielle ekstreme værforholdene kombinert med høyrisikoprosedyrer skaper ofte problemer. Dette kan gjøre jobben stadig vanskeligere for vedlikeholdsteamene å nå vindparkene, noe som kan gjøre at vindturbinene ikke vedlikeholdes i noen kritiske situasjoner.

WASP (Wind Turbin Automation Service Protocol) er et konsept for en selvstendig vedlikeholdsløsning for fastbolting. Dette ville bli installert sammen med vindturbinen når den er satt opp og er i drift gjennom hele levetiden til vindturbinene, noe som betyr at behovet for vedlikehold ville bli redusert. Alt boltingsvedlikehold overvåkes og dokumenteres gjennom direkte tilbakemelding til landoperatører, noe som skaper virkelige rapporter og analyser som skal undersøkes. Uten behov for personell på stedet, sparer WASP både tid og penger og eliminerer risikoen.

Sjekk ut det omfattende utvalget av boltingsløsninger vi tilbyr her.

Energi Innovasjonshistorier Bolteløsninger