Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Nettkurs – stramming, festing og montering

Velkommen til Atlas Copcos nettkurs – strammeteknikk og finn ut hvorfor strammeteknikk er så viktig!

Spørsmål? Kontakt oss!

Leksjon 1

Lær eller gå gjennom det grunnleggende med eksperten vår

Video 1 – Hvorfor er strammeteknikk viktig? (5:07)

• Hva er nødvendig for en korrekt montering?

• Hvorfor bruke boltede ledd?

Loading...

Video 2 – Hva er klemkraft? (4:38)

• Hva er forhåndsbelastning og strekkraft?

• Hva er friksjon?

Loading...

Video 3 – Eksempel på boltet ledd (5:24)

• Hvordan påvirker forhåndsbelastningen bolten?

• Hva er dreiemoment?

Loading...

Video 4 – Hva skjer når friksjonen endrer seg? (4:39)

• Når vi har olje på gjenger?

• Når vi har en korrodert bolt?

• Når vi legger til en skive?

Loading...

Video 5 – Måter å endre friksjon på

• Loctite, låsemutter, lakkere i gjenger, skadede gjenger, sveiseslagg, boltetterbehandling

Loading...

Hvis du synes dette kurset var interessant, oppfordrer vi deg også til å laste ned den dedikerte pocketguiden

Ordliste strammeteknikk

klemkraft – sammentrykkende kraft som bolten utøver på leddmaterialer, også kalt holdekraft

forhåndsbelastning
– strekkraft som genereres i bolten

aksialbelastning
– tilført kraft i samme retning som aksen til boltene

tverrgående belastning
– tilført kraft til leddet som er vinkelrett i forhold til boltene

friksjon
– motstandskraft til materialer som beveger seg mot hverandre

moment
– motstandskraft til materialer som beveger seg mot hverandre

effektivt moment
– mengden moment som kreves for å kjøre ned en skrue eller bolt, vanligvis i forbindelse med en låsemutter eller selvgjengende skrue

gjenværende moment
– mengden moment som er igjen i leddet etter stramming

statisk løsrivningsmoment
– mengden moment som er igjen i leddet etter stramming

Relaksasjon – et tap av holdekraft i et ledd etter stramming

nedsetting
– en årsak til relaksasjon som tilskrives høyt overflatetrykk i harde overflater, mest merkbar i harde ledd med flere harde lag Relaksasjon i forbindelse med nedsetting stabiliseres vanligvis raskt (mindre enn 0,2 sekunder)

kryping
– en årsak til relaksasjon som tilskrives myke materialer under høyt trykk som sakte presser materialet bort fra leddet. Kan ta lenger tid enn nedsettingstap

spenning
– kraft per enhetsområde, f.eks. Newton per kvadratmillimeter eller pund per kvadrattomme

strekking
– endring i lengde i forhold til opprinnelig lengde

elastisk område
– området av vinkel-momentkurven der materialet går tilbake til udeformert tilstand når tilførte krefter fjernes

plastisk område
– området der materialet blir deformert permanent

strekkgrense
– punktet som skiller det elastiske området fra det plastiske

tettsittende
– punktet der komponentene i et boltet ledd får kontakt med hverandre og moment begynner å bygges opp

hardt ledd
– platene og materialet mellom mutteren og boltlagerflatene har en høy stivhet. Vanligvis definert som hard hvis bolten strammes til dens fulle moment og den dreier en vinkel på 30 grader eller mindre etter at den har blitt strammet til tettsittende

mykt ledd
– platene og materialet mellom mutteren og boltlagerflatene har en lav stivhet. Dette må vanligvis strammes med to eller flere fullstendige omdreininger, etter at det har blitt strammet til tettsittende