Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Installere luftmotoren

En luftmotor trenger en viss mengde luft og et visst trykk for å fungere. Tilførsels- og eksosslanger må derfor være riktig dimensjonert.

Luftledning

Luftledninger som er for lange, eller med for små dimensjoner fører til at trykket faller. Dette betyr effekttap. Eksosledningen må ha større dimensjon enn tilførselsledningen. Dette er fordi utblåsningsluften opptar et større volum enn den leverte trykkluften. For et inntakstrykk på 6,3 bar (= 7,3 bar absolutt) og et utløpstrykk ved atmosfærisk nivå (= 1 bar absolutt) er volumøkningen en faktor av 7,3. I praksis betyr dette at hvis de samme dimensjonene er brukt for inntaks- og eksosrørene bygges det opp et mottrykk og motoren mister sin effektivitet.

Motortype Inntakskoplingsgjenge Utløpskoplingsgjenge Inntaksslangediameter Utløpsslangediameter (ikke-reversibel) Utløpsslange (reversibel)
/ (BSP) (BSP) (mm) (mm) (mm)
LZB 14 1/8'' 1/8'' 5,0 8,0 6,3
LZB 22 1/8'' 1/8'' 8,0 13,0 10,0
LZB 33/34 1/4'' 1/4'' 8,0 13,0 10,0
LZB 42 1/8'' 1/2'' 10,0 16,0 13,0
LZB 46 1/4'' 1/2'' 10,0 16,0 16,0
LZB 54 3/8'' 1/2'' 13,0 19,0 19,0

Luftklargjøring

For å sikre pålitelig drift bør et luftfilter og smøreapparat (hvis motoren er ikke smørefri) monteres i inntaksluftledningen – innenfor 5 meter fra motoren. Det anbefales at en trykkregulator også innlemmes i luftberedningsenheten. Dette opprettholder ønsket arbeidstrykk og kan brukes til å endre effekten nøyaktig for å dekke behovene til bruksområdet. Husk: Når du velger en luftberedningspakke, må du sikre at alle komponentene har tilstrekkelig gjennomstrømningskapasitet til å dekke kravene til motoren.

Smøring

For å oppnå optimal levetid og ytelse må en luftmotor forsynes med 50 mm³ olje for hver kubikkmeter (1000 liter) luft som forbrukes. Utilstrekkelig smøring vil resultere i økt lamellslitasje og en reduksjon i ytelse.