Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Vakuumløsninger

Metoder for å endre motorens ytelse

Regulering av luftmengde og regulering av trykk er to metoder for å endre ytelsen til en luftmotor – regulering av luftmengde og/eller trykkregulering. Bruksforholdene bestemmer hvilken metode som er å foretrekke.

Regulering av luftmengde

Regulering av luftmengde, luftmotor

En strupeventil er vanligvis montert i motorens inntak, selv om det også kan være montert i eksosporten.
Fordelen med regulering på inntaket er at luftforbruket blir redusert, men regulering av eksosen opprettholder et litt høyere startmoment.

Når det er ønskelig å opprettholde et høyt startmoment, men redusere driftsturtallet, er den beste metoden å endre motoreffekten.

Trykkregulering

Trykkregulering, luftmotor

Når du bruker en trykkregulator, er den alltid montert inn i inntaket til motoren. Bruk av trykkregulering er ideelt når kontroll av stoppmoment er nødvendig og høyt startmoment uviktig.

Motorens ytelse med annet lufttrykkAlle ytelsesgrafene til Atlas Copco-luftmotorer er gitt for et inntakstrykk på 6,3 bar. For andre lufttrykk må ytelseskurvene endres.

For å beregne ytelsedata må motordataene ved 6, 3 bar multipliseres med korreksjonsfaktoren som vises i tabellen nedenfor.

En annen måte å finne ut hvordan du kan trykkregulere eller strupe motorer på er å bruke programmet for valg av luftmotorer.

Korreksjonsfaktorer
         
Lufttrykk   Effekt Turtall Dreiemoment Luftforbruk
BAR PSI        
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44