Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Vakuumløsninger

Ytelsen til en luftmotor

Ytelsen til en luftmotor er avhengig av lufttrykket.

Ytelse, luftmotor

Motoren kan operere over hele momentkurven

Ved et konstant lufttrykk har luftmotorer det karakteristiske lineære forholdet mellom avgitt moment og hastighet. Ved ganske enkelt å regulere tilførselen av luft eller regulere lufttrykket kan ytelsen til motoren enkelt endres. En av egenskapene til luftmotorer er at de kan operere over hele momentkurven fra tomgangshastighet til stillestående uten at motoren skades. Fri hastighet* eller tomgang er definert som driftshastigheten der det ikke er noen belastning på uttaksakselen. *Fri hastighet = hastigheten som uttaksakselen roterer med når det ikke er noen belastning.

Effektkurven

Effektkurve, luftmotor

Effekten en luftmotor produserer, er ganske enkelt et produkt av moment og turtall. Luftmotorer produserer en karakteristisk effektkurve, med maksimal effekt ved rundt 50 % av fri hastighet. Momentet som produseres på dette punktet, omtales ofte som maksimumseffekten. Effektformel: P = (π x M x n) / 30 M = (30 x P) / (π x n) n = (30 x P) / (π x M) P = effekt [kW] M = moment [Nm] n = turtall [o/min

Arbeidspunktet

Arbeidspunkt, luftmotor

Arbeidspunktet for en luftmotor

Når du velger en luftmotor for et bruksområde, er det første trinnet er å finne "arbeidspunktet". Dette er en kombinasjon av ønsket driftshastighet for motoren og momentet som kreves på det punktet. Kommentar: Punktet på moment-/ effektkurven der motoren faktisk fungerer, kalles arbeidspunktet.

Luftforbruk

Luftforbruket til en luftmotor øker med motorturtallet og er dermed høyest i fri hastighet. Selv ved stillestående tilstand (med tilføring av fullt trykk) forbruker motoren luft. Dette avhenger av intern lekkasje i motoren. Merk: Luftforbruket måles i l/s. Dette er imidlertid ikke det faktiske volumet trykkluften opptar i motoren, men er målt som volumet det ville oppta hvis den utvidet seg til atmosfærisk trykk. Dette er en standard som brukes for alt pneumatisk utstyr.