Trinn 2 – tildeling av oppgaver på arbeidsplassen

For å sette nye ferdigheter og kunnskaper ut i praksis trenger en elev med godkjent kurs med sertifisering en periode på arbeidsplassen. Denne perioden gir økte ferdigheter og kunnskap rettet mot praktiske arbeidsoppgaver.

Kontakt oss