Trinn 4 – validering av teknisk kompetanse

For å bekrefte den enkeltes nåværende ferdigheter, kunnskaper og evner, utføres ECITB-testen for validering av teknisk kompetanse hvert 3. år for å kartlegge kontinuerlig ytelsesutvikling.

Kontakt oss