Støperier

Slipemaskinene og slagverktøyene våre med høy produktivitet er mye brukt i støperier og metallproduksjonsverksteder over hele verden!

Kontakt oss!

Kunsten å forme, støpe og kontrollere flytende metall har vi nytt godt av i tusenvis av år. Støperier i dag er basert på de samme prinsippene. Akkurat som i alle andre bedrifter er det et økende behov for å produsere mer, større og bedre.