Offroadindustrien og den raske utviklingen innen Industri 4.0

Offroadindustrien står overfor mange utfordringer med monteringsprosesser. Det er lite fleksibilitet, potensielt kostbare menneskelige feil samtidig som teknologiske fremskritt og veskten innen landbruksmekanisering i eksisterende og nye markeder fortsetter. En stadig mer digital og tilkoblet monteringsprosess vil være til enorm nytte for produsentene – og redusere kostnadene deres.

Det er på tide å henge deg på og realisere forretningspotensialet ditt!

De store utfordringene for offroadindustrien

Offroadkjøretøy for anleggs-, skogbruks- og jordbrukssektoren vil gradvis øke i kompleksitet og etterspørsel etter hvert som befolkningen øker.

Produsenter av offroadkjøretøy har ikke tradisjonelt vært de første til å hoppe på digitaliseringstoget.

Én grunn til det lave tempoet når det kommer til automatisering, er den komplekse monteringen – offroadkjøretøyfabrikker drives fortsatt hovedsakelig av manuelle prosesser av naturlige grunner.

De ubetingede suksessfaktorene er å samle inn og bruke data på innovative måter, analysere disse dataene og finne nye muligheter basert på bedre beslutninger og dermed forbedre effektiviteten.

Smart produksjon med noen få ord

industri 4.0 offroad landbrukstransport kina

Industri 4.0 kan virke som et moteord, og på en måte er det alle moteords mor. Det representerer den nye industrielle revolusjonen der Tingenes internett (IoT – Internet of Things) og den resulterende stordataflyten smelter sammen med kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) og maskinlæring for å holde seg i forkant og unngå feil. Legger man til muligheter som kommer fra utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality) og 3D-utskrift (AM – Additive Manufacturing), er potensialet bemerkelsesverdig, med lavere kostnader, høyere effektivitet og færre menneskelige feil i prosessen.
Naturligvis trenger ikke hele prosessen å automatiseres fullstendig ved hjelp av roboter for å produsere enorme mengder data som kan analyseres og gjøres til forretningsmuligheter. Smarte tilkoblede verktøy er første skritt i å gå over til en datadrevet monteringsprosess.

Det digitale potensialet er enormt.

Mange bedrifter samler allerede inn data, men det finnes fortsatt tvil om hva man skal gjøre med disse dataene. Ved å bruke riktige analytiske programvareverktøy kan en anleggsleder i løpet av sekunder få beskjed om en operasjon er under den ønskede standarder. Fra dataene kan vi ta del i ordentlige opplæringsaktiviteter samt tilby sluttkunden detaljert statistikk over tiltrekkingskvaliteten under monteringsprosessen.

De tre fordelene med smart produksjon for offroadindustrien

Den største kostnadsreduserende virkningen av økt tilkobling i offroadindustrien er økonomi i sin enkleste form. Ved å holde rede på alle de smarte verktøy og hvordan de brukes av operatørene, kan ledere iverksette forebyggende tiltak for skifte verktøy før de bryter sammen.

Redusert nedetid og forbedring av kvaliteten i produksjonslinjen er noen av de viktigste kravene fra produsentene. Ved å minimere menneskelige feil og defekte verktøy kan effektiviteten økes betydelig. Dette gjør at produsentene kan bli mer fleksible i prosessen. Stordataflytene gir også en mulighet til å bygge identiske fabrikker i andre markeder.

Når datatransparensen øker, kommer forutseende vedlikehold til å være aktuelt også i hverdagslige operasjoner og sparer dermed kostnader ved å redusere nedetid i felten. Offroadselskapene kan ta i bruk den nye transformerende teknologien ved hjelp av smarte verktøy og smart programvare i produksjonsprosessen, og de vil garantert dra nytte av fordelene med Industri 4.0.