Kontrollere kvaliteten på strammingen

Kontrollere verktøy, kontrollere linjen, kontrollere resultater.