Skrog

Timing kan være avgjørende, men er aldri viktigere enn sikkerhet eller kvalitet