SmartConnectedAssembly

Industri 4.0-visjonen for fremtidig produksjon

Smart Connected Assembly handler om å skape unik verdi gjennom å koble alle kundens monteringsrelaterte prosesser sammen. Monteringsløsninger blir knyttet sammen og integrert i produksjonsnettverket. Dataene som genereres blir det nye råmaterialet som brukes når forbedringer skal kontrolleres og identifiseres i og mellom monteringsprosesser