Sikkerhetssjekkliste for arbeid med slipeoppgaver

Denne artikkelen gir deg en kort veiledning for sikker drift ved bruk av slipemaskiner.
Vi forstår betydningen av et trygt arbeidsmiljø, og hvordan opplæring er det første trinnet mot en sikker betjening av alle typer maskiner.
Sliping er en jobb som må tas på alvor da den kan utgjøre en trussel for helsen vår. Utstyret som brukes på jobb, må håndteres riktig, og selve slipesituasjonen må behandles med respekt. Kreftene som er involvert, kan være farlige hvis det tas lett på sikkerheten. Operatøren bør alltid være ekstra forsiktig.

Her er sjekklisten som en bruker bør vurdere før arbeidet starter:


✔ Kontroller verktøyets frie hastighet, slik at det ikke kan rotere raskere enn det maksimale turtallet som er angitt på hjulet.
✔ Bruk en verneskjerm når du sliper med en slipeskive. Bruk slipeskive av riktig størrelse slik at slipeskivens rotasjonshastighet (i o/min) ikke overskrides.
✔ Kontroller at slipeskiven ikke er sprukket eller skadet på annen måte.
✔ Kontroller at de riktige flensene brukes, at de er festet ordentlig og er jevne uten spor av skarpe kanter eller grat.
✔ Bruk verneklær eller annet tilgjengelig sikkerhetsutstyr som vernebriller, hørselsvern, hansker, hjelmer, masker osv.
✔ Testkjør i et trygt, lukket område, f.eks. under arbeidsbenken.
✔ Sørg for at verktøy vedlikeholdes regelmessig.
✔ Les alltid nasjonale og internasjonale standarder og forskrifter om sikkerhet.

Alltid husk at det er bedre å forebygge enn å helbrede. Det å iverksette nøyaktige forebyggende tiltak kan hjelpe deg med å avverge ulykker på jobb.
Slip trygt!
Les mer om sliping og sikkerhetstiltak her.