Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Introduksjon av nytt produkt

Smart Connected Assembly – 6 verdipilarer

Introduksjon av nye produkter

Skap raskere og bedre produksjonslinjer
Med så høy markedsetterspørsel etter nye produkter og med så hard konkurranse er evnen til å tilpasse og endre produksjonslinjen avgjørende for å bevare konkurranseevnen. Nye produksjonslinjer må være oppe og i gang ved fullt potensial raskere enn noen gang før, uten at fokus på kvalitet og kostnader går tapt. Drift av produksjonslinjer i dagens industri er ingen enkel oppgave.

Utfordringer

Å foreta alle nødvendige endringer krever både tid og ressurser. Arbeidsstasjoner og utstyr på fabrikkgulvet må flyttes eller legges til produksjonslinjen. Du må gi medarbeiderne ny opplæring og sikre at kvaliteten er på topp i hele prosessen. Og i tillegg må du ha konstant kontroll og holde tritt med produksjonsmålene.
Du trenger et system for å sikre at disse endringene kan gjøres på en pålitelig måte og at du alltid kan være sikker på en tilnærming der ting går som de skal på første forsøk, for å redusere hvor mye tid og ressurser som trengs.

Muligheter

Vi er ved begynnelsen av den fjerde industrielle revolusjon. Enheter og utstyr kan dele og samle inn store mengder data. Men hvordan kan utstyrets funksjoner for innsamling og deling av data virkelig redusere belastningen fra produksjonslinjer i kontinuerlig endring?
Våre undersøkelser har avdekket at det å ta i bruk Smart Connected Assembly i produksjonslinjen, kan forbedre resultatene ved introduksjon av nye produkter betydelig raskere og med lavere kostnader uten tap av kvalitet. Én kunde reduserte endringskostnadene med 57 prosent. Alt dette sammen med sikring av kvalitet og at ting går som de skal den første gangen.

Introduksjon av nye produkter med Smart Connected Assembly

Den ideelle produksjonslinjen kombinerer korte overgangstider med grundig kvalitetssikring og testing. Dette krever informasjon og betydelig planlegging. Datainnsamlingen og planleggingen er basert på fire komponenter som til sammen utgjør produksjonssystemet:
• produksjonslinjedata for å optimalisere hele produksjonslinjen
• arbeidsstasjonsdata for å styre arbeidsstasjonsfunksjonene og gi rom for skalerbarhet
• verktøykonfigurasjon som sikrer at verktøy er riktig konfigurert
• operatørinformasjon som støtter operatøren i arbeidet
Virtuell arbeidsstasjonslogikk gjør det mulig å teste, skalere og etterjustere operasjoner og prosesser. Hver arbeidsstasjon er forhåndskonfigurert med kontrollogikk som støtter rask og intuitiv endring og justering. I stedet for omallokering eller innkjøp av nytt utstyr, kreves bare innlasting av den nye konfigurasjonen på arbeidsstasjonen.
Smart Connected Assembly veileder operatørene i arbeidet, reduserer behovet for opplæring og gir rask implementering av nye produkter, med høy kvalitet og forretningsdrift i fokus.
Bunnlinjen
Kontinuerlige produksjonsendringer er nødvendige for å beholde konkurranseevnen, mer enn noen gang før. Produksjonslinjer for nye produkter med høy kvalitet må introduseres raskt, med lavest mulig kostnad. Med Smart Connected Assembly kan du nå alle disse målene og maksimere kostnadseffektiviteten, kvaliteten og hastigheten.
Velkommen til Smart Connected Assembly!

Smart Connected Assembly støtter realiseringen av Industri 4.0, en virkelighet der teknologien er brukervennlig og raskt skaper verdier.

Les mer om Smart Connected Assembly og Industri 4.0 – KLIKK HER