Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Redusert antall defekter

Smart Connected Assembly – 6 verdipilarer

Reduksjon av feil

Den direkte kostnaden ved produktkvalitetsproblemer er betydelig. Håndtering av problemer knyttet til kvalitet innebærer også vesentlige skjulte kostnader. I tillegg er de langsiktige konsekvensene for gjenoppretting av omdømme og tapte inntekter enorme. Å opprettholde kvaliteten vil alltid være en viktig del av utformingen av produksjonslinjer. På toppen av det hele er det nødvendig å være raskere og mer tilpasningsdyktig for å håndtere både mindre partier og mer komplekse produkter samtidig.

Utfordringer

Stadig mer komplekse produkter kombinert med mindre partier og kortere takttider betyr nye utfordringer for kvalitetssikring av produksjonen. Produksjonssystemet skal sikre at ingen produkter forlater anlegget uten å oppfylle kvalitetskravene. Kostnadene for testing, kontroll og omarbeiding er ofte betydelige. I stedet trenger du å minimere behovet for omarbeiding i produksjonen ved å konstruere en kvalitetssikret, men fleksibel produksjonsprosess. Men dette er vanskelig å utforme og enda mer krevende å vedlikeholde.

Muligheter

Kvalitet er det første vi tenker på ved utvikling, installasjon og diskusjoner hos Atlas Copco. Vi søker hele tiden etter nye måter å redusere kvalitetskostnadene på når nye teknologier tas i bruk.
En av våre kunder reduserte mengden av omarbeiding med 15 % ved å bruke Atlas Copcos pick-to-light-løsning. Løsningen sikrer at operatørene kontinuerlig velger riktige deler og dermed unngår defekte produktpartier.
Smart Connected Assembly-konseptet er laget for kvalitetsstyring som støtter Industri 4.0.

Redusere feil med Smart Connected Assembly

Defekter kan forårsakes av konstruksjonsfeil, prosessdesign, verktøy, operatør, deler, dårlig opplæring og flere andre årsaker. For vellykket håndtering av kvalitetsproblemer er det nødvendig å raskt og presist identifisere årsaken, som kan finnes hvor som helst i systemet. Ved hjelp av analyse kan du redusere og til og med eliminere kvalitetskostnader i produksjonen. For å forstå den grunnleggende årsaken trengs perspektiv på hele systemet. Smart Connected Assembly tilbyr akkurat dette! Komponentene i produksjonen er alle integrert i ett system. Produksjonslinjer, arbeidsstasjoner, verktøy og operatører utgjør til sammen et system. Og jobben din er å identifisere årsaker, flaskehalser og kvalitetsrisikoer.
Smart Connected Assembly-løsningen tilbyr et bredt spekter av teknologier for å identifisere og redusere defekter.
• verktøy for konfigurasjonsstyring muliggjør gjenbruk av kvalitetssikrede konfigurasjoner
• virtuelle arbeidsstasjoner gir mulighet for kvalitetssikret skalering uten ny maskinvare
• operatørveiledning gir direkte tilbakemelding og støtter operatører gjennom nye prosesser
• produkter som pick-to-light og TrueAngle brukes til smart kvalitetsstyring
Mens Smart Connected Assembly gir deg valuta for pengene på mange ulike nivåer, får du også muligheten til å analysere prosessen for å finne den grunnleggende årsaken

Bunnlinjen
Smart Connected Assembly reduserer ikke bare risikoen for feil under produksjon, men sikrer også at kvaliteten opprettholdes over tid, og gjør det også mulig å raskere identifisere hovedårsakene til problemer.

Velkommen til Smart Connected Assembly!
Smart Connected Assembly støtter realiseringen av Industri 4.0, en virkelighet der teknologien er brukervennlig og raskt skaper verdier.
Les mer om Smart Connected Assembly og Industri 4.0 – KLIKK NEDENFOR