Lyddemping ved malerverksted

Lyddemping ved malerverksted

Lær mer om applikasjoner for lyddemping (LASD) for malerverksteder

Kontakt våre eksperter

Utfordringer ved lyddemping

Lyddempende materialer påført i væskeform (LASD), brukes ofte i gulvpanelene for å redusere støy og dermed øke førerens og passasjerenes komfort. Disse materialene kan være utfordrende, spesielt når anvendt i høye volumer og med høy gjennomstrømning. Robuste systemkomponenter er viktig. SCA-produktserien fra Atlas Copco tilbyr effektiv påføring av LASD av høy kvalitet for malerverksted. Avhengig av kundens krav og materialets egenskaper, kan man bruke ulike applikasjoner og konfigurasjoner.

Flat strøm

Flat strøm-applikasjon

Flat strøm er en applikasjon med lavt trykk og brukes vanligvis for LASD. Størrelsen og formen på dråpen er definert av dimensjonene på munnstykket. For LASD, blir et munnstykke med bredt spor brukt til brede dråper og en jevn fordeling av materiale, samtidig som det håndterer høye gjennomstrømningshastigheter med korte syklustider. Flat strøm er en meget effektiv og fleksibel applikasjon for LASD. Det flytende materialet kan brukes akkurat der det trengs med nøyaktig volum. På sensitive områder er det nødvendig med materialer som er ekstra lyddempende. I områder med lite vibrasjoner, kan man bruke mindre volum av materialet.


Applikasjon med flere åpninger (MOG)

Applikasjon med flere åpninger

Applikasjon med flere åpninger

Strømninger påført med en applikasjon med flere åpninger (MOG) er en enkel og effektiv løsning for påføring av LASD. Denne brukes hovedsakelig for vannbaserte akrylmaterialer. Applikasjonsbredden kan enten være 75 mm eller 150 mm. Innenfor denne bredden, blir flere dråper brukt parallelt. Høyt volum kan dermed behandles med korte syklustider. Samtidig gir det spesielle dråpemønsteret en større applikasjonsoverflate.

Flere applikasjoner for malerverksted: