Batterimontering

Flytborefester for elektriske kjøretøy

Lær mer om bruksområder for flytborefester ved batterimontering

Kontakt våre eksperter

Utfordringer ved batterimontering:


  • Leddstyrke og lekkasjetetthet
  • Avtakbart deksel for servicebehov
  • Reproduserbar festing/stramming
  • Elektriske kontakter
  • Ensidig tilgang
  • Stor serieproduksjon

Vår løsning for skjøte mellom deksel og magasin:

Flytborefester oppfyller høye standarder for leddstyrke og ytelse ved krasj. Med vår K-Flow-teknologi, kan batteridekslet monteres til magasinet med enkeltsidig tilgang. Leddet er lekkasjefritt mellom feste og ark, samt mellom begge arkene, og dette kan kombineres med en flytende pakning. Samtidig, er den avtakbar for å forenkle vedlikehold og demontering. De metalliske komponenter har et ledende skjøte og danner et Faraday-bur, som forhindrer elektromagnetiske forstyrrelser. Med korte syklustider og høy prosesspålitelighet, er dette egnet for stor serieproduksjon.

Lær mer om batteriskjøting:

Løsninger for elektromobilitet

Batteriskjøting for elektriske kjøretøy

Loading...

Mer informasjon om produktene og tjenestene våre: