Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Generatorer og energilagring
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Produkter
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Atlas Copco Rental
Løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Kompressorer
Produkter og løsninger
Tørkere
Produkter og løsninger
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Tørkere
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter og løsninger
Produkter og løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Bruksområder
Produkter og løsninger
Produkter og løsninger
Produkter og løsninger
Verktøy for fjerning av materiale
Produkter og løsninger
Verktøy for fjerning av materiale
Verktøy for fjerning av materiale
Verktøy for fjerning av materiale
Verktøy for fjerning av materiale
Verktøy for fjerning av materiale
Verktøy for fjerning av materiale
Verktøy for fjerning av materiale
Verktøy for fjerning av materiale
Verktøy for fjerning av materiale
Service
Produkter og løsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Produkter og løsninger
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Hammere
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Slaghammere/pigghammere
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Lystårn
Mobile kompressorer
Produkter og løsninger
Liten og enkel å transportere allsidig taubar kompressor
Store, mobile luftkompressorer
Mobile kompressorer
Store, mobile luftkompressorer
Store, mobile luftkompressorer
Utvalget av elektriske kompressorer
Produkter og løsninger
Bransjer som betjenes
Produkter og løsninger
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes

Våre fabrikkløsninger for bilindustrien

Bilindustrien leder for tiden utviklingen av konsepter og prosesser for produksjon og montering. Utviklingen er drevet av miljøkrav, med introduksjonen av alternative drivverk og hard markedskonkurranse, med en eksplosjon av antall modeller og varianter, som et middel for å møte konkurransen. Disse to trendene krever økt fleksibilitet i produksjonen, med ledende bilprodusenter som raskt nærmer seg visjonen om "masseproduksjon én". Å produsere flere bilmodeller eller til og med en blanding av biler og motorsykler i en monteringsfabrikk er den nye normen.

Kontakt oss for mer informasjon!

Samlebåndsfleksibilitet

Fleksible produksjonssystemer blir mer populære og kan deles inn i to typer områder: maskinfleksibilitet og rutefleksibilitet. Maskinfleksibilitet refererer til muligheten til å bruke flere maskiner til samme operasjoner og systemets evne til å tilpasse seg etter endringer som volum og funksjoner. Rutefleksibilitet refererer til et systems evne til å tilpasse seg etter nye produkter og i hvilken rekkefølge enheten setter produktene sammen.

Coboter

Innenfor konteksten av intelligent produksjon kan de kognitive robotene oppfatte informasjonsusikkerhet, endre planleggingstyring og justere produksjonsatferd for å takle forholdene på en uavhengig måte med et komplekst produksjonsproblem. Bruk av distribuerte algoritmer for rekonfigurasjon av selvkonfigurerbare roboter vil drastisk forenkle kompleksiteten ved å konfigurere roboter. Coboter kan jobbe uavhengig og takle den endrende planleggingen av en smartfabrikk med tilkoblede monteringslinjer.

Kvalitet

Industri 4.0 kan støtte økt produktkvalitet på flere områder, for eksempel: forbedret tilpasning, økt kundeinteraksjon, databasert verdiutforming og endringer fra produkttilbud til tjenestetilbud.

Fremtidens smarte fabrikk

Bilindustrien leder for tiden utviklingen av konsepter og prosesser for produksjon og montering. Utviklingen er drevet av
miljøkrav, med introduksjonen av alternative drivverk og hard markedskonkurranse, med en eksplosjon av antall modeller og varianter, som et middel for å møte konkurransen. Disse to trendene krever økt fleksibilitet i produksjonen, med ledende bilprodusenter som raskt nærmer seg visjonen om "masseproduksjon én". Å produsere flere bilmodeller eller til og med en blanding av biler og motorsykler i en monteringsfabrikk er den nye normen.

For monteringsproduksjon kommer visjonen om "masseproduksjon én" nærmere gjennom nye konsepter der tradisjonelle bevegelige samlebånd erstattes med nye løsninger basert på AGV-er (automatiserte guidede kjøretøy) som muliggjør flere og fleksible strømmer på produksjonsgulvet. Enheten settes opp med en hovedstrøm og flere stier eller ekstra løkker for å håndtere de forskjellige modellene og variantene. Dette krever også nye konsepter for styring av materialstrømmer og oppsett av stasjoner med verktøy og kontrollprogramvare.

Fremtiden til bilindustrien endrer seg, og ingen kan si hvor langt utviklingen vil gå. Nye løsninger og standarder vil dukke opp. Atlas Copco bidrar aktivt til utviklingen sammen med kundene, og er en pålitelig partner for støtte på reisen.

Vi har ekspertisen og kunnskapen om hvordan man konstruerer et tilkoblet økosystem

Atlas Copco har levert tilkoblede produkter i mer enn et tiår. Vi har over mange år bygd opp kunnskap innen tilkoblede monteringsprosesser og har lang erfaring med å konstruere et tilkoblet økosystem. I dag er vi markedsledende på tilkoblede verktøy og har den største serviceorganisasjonen av alle verktøyleverandører. Dette setter oss i en unik posisjon til å ikke bare samle dataene, men også analysere dem. Deretter, med vår ekspertise innen montering og stramming, kan vi gi konkrete anbefalinger for hvordan vi kan forbedre en tilkoblet monteringsprosess, eller anbefale vedlikehold basert på normativ analyse. Våre velprøvde løsninger er nå videre integrert horisontalt og deler data sømløst mellom alle enhetene som støtter livssyklusen til montering, fra enheter som støtter FoU, gjennom produksjon til enheter som brukes i service og analyse.

Den integrerte sløyfen inkluderer en portefølje av verktøy, systemer og tjenester for smart tilkoblet montering.


– Programmere verktøyet
– Bruke verktøyet
– Prosesstyringssystem
– Brukerstøttesystemer, førerstyringssystemer
– Kvalitetskontroll
– Service- og vedlikeholdssystemer
– Datainnsamling og -analyse
– Datadrevne tjenester