Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Tiltak for å forbedre lønnsomheten

Øke produksjonslinjens fleksibilitet

Den eksisterende produksjonslinjen for lastebiler kan gjøres om til en mer fleksibel prosess ved å bytte til elektriske omformerverktøy. Det beste alternativet er å bruke sporbare verktøy, som støtter flere oppsett. Ett sporbart elektrisk verktøy kan erstatte flere trykkluftverktøy og mindre avanserte elektriske verktøy, redusere servicekostnadene og samtidig bidra til en mer effektiv produksjon.
Planlegg produksjonslinjen for kortere takttider for å håndtere økende etterspørsel i fremtiden. Å bytte til elektriske verktøy er en måte å optimalisere produksjonen på, ettersom de lar produksjonstiden reduseres til et minimum

Fordelene ved elektriske verktøy

   
Effektive verktøy Ett elektrisk verktøy erstatter flere trykkluftverktøy
Kvalitetsforbedring i produksjonen Elektriske omformerverktøy er mer nøyaktige, gir sporbare data til datalageret og gjør klart for Industri 4.0
Kvalitetsforbedring for lastebilen – konsekvenser i ettermarkedet Å bygge inn mer kvalitet fra begynnelsen vil forbedre kvaliteten til kunden, med reduksjon av garantikostnadene
Ergonomiske forbedringer Færre slanger eller kabler reduserer snublefaren. Elektriske verktøy er stillere, og vibrasjonene holdes på et minimum. Olje i luften reduseres med en positiv effekt for lunger og lastebiler som produseres. Momentnøkler kan fjernes
Lavere energikostnader Energikostnadene reduseres til et minimum, og miljøpåvirkningen blir vesentlig forbedret
Produktivitet Mange slagverktøy brukes på myke ledd slik at verktøyet pulserer for lenge – elektriske verktøy utfører ofte stramminger raskere selv om de har en langsommere strammehastighet. Bruk av momentnøkler sammen med slående muttertrekkere er en tidkrevende to-trinns-operasjon og kan elimineres
Nøyaktig stramming Man ser ofte at momentnøkler ikke beveger seg når operatørene kontroller strammingen. I slike tilfeller kan boltene kan være ødelagt, noe som fører til at delene som monteres, ikke får riktig klemkraft. Kvalitetsproblemer, for eksempel ledd som løsner, er ofte årsaken

Kvalitetssikring – bygg inn kvalitet fra begynnelsen

Elektriske verktøy kombinert med smarte løsninger veileder brukerne gjennom monteringen av en bestemt lastebil og hjelper operatøren å velge riktig verktøy for programmet. Elektriske omformerverktøy gir sporbare resultater til et datalager.

Hvis feil kan ikke rettes direkte på stasjonen, kan tilkoblede omarbeidingsstasjoner
automatisk gi informasjon om en omarbeiding, noe som gir operatøren beskjed om hvilket verktøy som skal brukes til hvilket program. I en kvalitetsport på slutten av linjen kan lastebilen kontrolleres tilfeldig, og viktige deler kan kontrolleres i skiftende sykluser. Skjermer med tilkoblede verktøy hjelper operatørene i kvalitetsporten med riktige kvalitetskontrollprosedyrer

Kvalitetsdata, nøkkelen til Industri 4.0

Toppmoderne systemer for kvalitetssikring er tilgjengelig for å støtte hele produksjonsprosessen for lastebilen i å definere sykliske kontrollrutiner for produksjonsutstyr knyttet til normer som VDI/VDE 2645-2, ISO 5393 og ISO 6789 osv.

Dagens operativsystemer for kvalitetssikring genererer rapporter i henhold til normer og standarder som kreves av anleggsledelsen for å optimalisere produksjonsprosessene. Data skal lagres for sporbarhet og for justering av oppsett av produksjonsutstyr. Data analyseres fra produksjonsutstyr som er koblet til datadrevne, smarte, knyttede programvareløsninger som gir statusrapporter eller forslag til forbedringer i produksjonsprosessen. I dagens lastebilproduksjon er kvalitetsdata nøkkelen til å bevege seg fremover til et Industri 4.0-produksjonsmiljø.

Skape et effektivt arbeidsmiljø

Produktiviteten kan økes ved å bruke effektivitetsprinsippene på produksjon av lastebiler. Dette innebærer å redusere produksjonsutstyret til det minimum som kreves for å produsere et bredt utvalg av lastebilvarianter.

Effektive verktøy: Ett elektrisk verktøy kan ofte erstatte flere trykkluftverktøy ved hjelp av ulike dreiemoment-oppsett. Mange elektriske omformerverktøy er tilgjengelige i trådløse batteriversjoner, noe som eliminerer luftslanger og tilhørende snublefarer samt behovet for kabelhåndtering. Kostnaden for installasjon på en stasjon blir dermed lavere, arbeidsområdet er renere og ryddigere, og operatørene vil ha bedre oversikt med mindre stress når de produserer lastebiler.

Effektiv logistikk: Operatørene trenger ikke trenger å gå lange avstander for å hente verktøy
eller deler for å montere lastebilene. Delene skal leveres til
stasjonen hvor de monteres på lastebilen, og dermed være lett tilgjengelige for
operatøren når det trengs. Mange konsulentselskaper, inkludert Atlas Copco,
har tilsyn med anlegg og viser hvordan produksjonen kan gjøres mer effektiv ved å
redusere overflødig operasjoner

Ta sikte på god ergonomi i anlegget

God ergonomi for verktøy, arbeidsstasjon og anlegg er viktig for å øke produktiviteten. Støy og vibrasjoner er typiske stressfaktorer når man monterer kjøretøy. EU-lovgivningen fastsetter en grense på 85 dB(A) for å beskytte operatører fra langsiktig hørselsskade. Produksjonsutstyret må ifølge loven ha vibrasjonsnivåer under 2,5 m/s2, akkumulert i løpet av et 8-timers skift, for å beskytte operatørene mot langsiktige plager.

Snublefarer, olje i luften og bruk av lange, tunge momentnøkler øker stressnivået for operatørene, og i noen tilfeller fører det til langsiktige skjelett- eller lungeskader. Utskiftning av verktøyet med elektrisk verktøy bidrar til å unngå disse problemene. Friske operatører er mer fokusert og positive på jobben og gir høyere kvalitet.

Når erfarne operatører er skadet eller syke på grunn av dårlig ergonomi på arbeidsplassen, må de erstattes av nye mennesker som trenger opplæring, og dette innebærer ekstra kostnader. I tilfeller av langvarige plager og helseproblemer av denne typen, kan arbeidsgiver måtte betale erstatning samt finne et nytt, sikrere arbeidsmiljø for de berørte. Disse operatørene blir ofte flyttet til å støtteoppgaver som normalt ville bli satt bort til selskaper som kan håndtere arbeidet mer kostnadseffektivt.

Vurder hybridskjøting – klinking/liming/stramming

Elektrifisering av lastebiler vil øke i årene som kommer med endringer i lastebilens strukturutforming. Bensin- eller dieselmotorer vil bli erstattet av elektriske motorer som er montert i lastebilhjulet. Batterier som veier 800 kg og mer, vil bli plassert i rammen. Brenselceller vil bli festet til rammen eller i førerhusområdet.

En stadig større mengde sammensatte materialer vil bli brukt for å redusere vekten av lastebilene og redusere energiforbruket. Metoder for skjøting må utvikles ved hjelp av roboter med utvekslingssystemer for klinke-, lime- og strammeoperasjoner.

Det krever spesialisert kunnskap å bygge batterier

Å bygge et batteri krever liming, klinking og kontrollert stramming, samt flytboringsoperasjoner ved hjelp av skruematingssystemer. Også spesialisert kunnskap om jevn pressing av tetningsmidler eller varmeledende fyllstoff for å sikre fullstendig fjerning av bobler under batteristakker

Tilpassede metoder må utvikles sammen med kundene ved å kombinere deres kunnskap med løsningsleverandørens. For eksempel samarbeider Atlas Copco med store selskaper om å utvikle spesifikke og automatiserte produksjonssekvenser for batteriproduksjon og andre prosesser

Verktøy trenger vedlikehold

Verktøy må vedlikeholdes for å opprettholde produksjon og sikre tilgjengeligheten av verktøy i en produksjonslinje. En produksjonsstopp forårsaket av utilstrekkelig vedlikeholdt verktøy er dyrt fordi det kan stoppe hele produksjonsflyten. Mange lastebilprodusenter samarbeider med selskaper som leverer en planlagt vedlikeholdsplan på stedet.

Godt vedlikeholdt og ofte testet verktøy gir ønsket kvalitet. Lastebilprodusenter bør konsentrere seg om produksjon av lastebiler, og leverandører av utstyrstjenester skal vedlikeholde verktøyet slik at det gir optimal ytelse. Ved å snakke med tjenesteleverandøren kan buss- og lastebilprodusenter definere spesifikke KPI-er som skal overvåkes. Disse skal gi ytterligere besparelser som kan sammenlignes med vedlikeholdskostnadene før vedlikeholdsprogrammet ble implementert.

Den tekniske assistansen og løsningene du trenger

Vi kan hjelpe deg med toppmoderne monteringsløsninger, programvare for kvalitetssikring og løsninger for arbeidsflyt som tar alle aspekter av produksjonen i betraktning, med ergonomi i fokus. Så gjør deg klar til å øke markedsandelen med produkter av høyeste kvalitet, en forbedret merkevare-image og en lang liste med fornøyde kunder.