Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energy Storage Systems
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen

Trender og utfordringer for den globale lastebil- og bussindustrien

Se alle våre produkter og løsninger nedenfor

Kontakt vår ekspert! Sjekk vår ekspert-hub innen monteringsløsninger!

Introduksjon

Av alle transportsegmentene leder lastebiler og busser an i form av teknologiske fremskritt og investeringer fra leverandører og produsenter. Flere hovedtrender i dette segmentet vises her, men av disse er de virkelige vendepunktene for produsenter den raske veksten i etterspørselen etter lette elektriske kjøretøy, hybridkjøretøy og brenselcellekjøretøy, samt utviklingen av selvstyrte lastebiler.

Elektriske lastebiler og brenselcellelastebiler, elektriske busser / hybridbusser

Batterilastebiler (BEB) og busser som kan gå på alternativt drivstoff (hybridbusser), utvikles mer og mer for å samsvare med globale grenser for CO2-utslipp. Elektrifisering av busser og lastebiler vil innebære endringer i strukturutformingen. Elektriske motorer vil bli montert i hjulene og koblet til batteripakker og/eller brenselcelleenheter integrert i kjøretøyets struktur.

Selvstyrte lastebiler, sikkerhet

Økende krav til sikker lastebildrift driver utviklingen av halvautonome og autonome lastebiler som krever minimal menneskelig inngripen, og dermed minimerer muligheten for menneskelige feil i trafikken. En annen nøkkelfaktor er økte krav om lastebilkapasitet kombinert med mangel på lastebilførere. Denne trenden forventes å oppmuntre eksisterende produsenter og nye aktører til å investere

Kolonnekjøring for lastebiler

For å spare drivstoff kobles to eller flere lastebiler i gruppe med hjelp av tilkoblingsteknologi, for eksempel autonom kjøring, kunstig intelligens og støttesystemer som adaptiv cruisekontroll og filholder. Potensielle drivstoffbesparelser er betydelige, med ledekjøretøyet som sparer opptil 10 %, det midterste kjøretøyet opp til 17 %, og det bakerste kjøretøyet opptil 13 %.

Intelligent transport

Den integrerte mobilitetsløsningen vil inkludere funksjoner som søk etter reise, transportmiddel, kontroll av timeplanen, bestillinger, ruting og betaling. For lastebilprodusenten betyr dette å sette flere lastebilvarianter i produksjon og å investere i avansert produksjonsutstyr.

Sensitive kunder, konkurransepreget marked

Kunder i dette segmentet er stadig mer interessert i totale eierkostnader, inkludert påliteligheten, kvaliteten og effektiviteten til en lastebil eller buss. Merkevare-image og kundelojalitet avhenger også av kvaliteten og ytelsen til ettermarkedsstøtten som tilbys av et lastebilmerke.

Disse trendene og utfordringene står lastebil- og bussprodusenter over hele verden overfor. Atlas Copco har løsningene. Les mer her!