Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Produkter
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bolteløsninger
Boreløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Produkter
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Produksjonsutfordringer for lastebil- og bussprodusenter

Kontakt vår ekspert!

Flere alternative drivverkvarianter krever fleksibilitet

Integrering av elektriske lastebiler i eksisterende konvensjonelle produksjonslinjer er en utfordring som krever større fleksibilitet og gjør lastebilens byggeprosess mer komplisert. Mer produksjonsutstyr gjør livet mer komplisert for operatørene, og øker stress i forbindelse med valg av riktig utstyr for ulike lastebilvarianter.

I denne situasjonen kan operatørene komme til å velge feil verktøy, eller skruer kan bli borte eller strammes feil. Kvalitet må være i fokus – store kvalitetsproblemer som innebærer unødvendig høye garanti- eller reparasjonskostnader, har en negativ innvirkning på bedriftens omdømme.

Kvalitet påvirker merkevare-imaget

Et sterkt merkevare-image basert på høy produktkvalitet forbedrer kundelojaliteten, noe som resulterer i økt salg, og forbedrer dermed bedriftens sluttresultat. Tilsvarende må kvalitetsrelaterte problemer identifiseres i produksjonsfasen med et intelligent produksjonsutstyrssystem. Feilmonterte deler i en produksjonslinje øker kostnadene til omarbeiding jo lenger lastebilen beveger seg i systemet og jo senere problemet blir identifisert.

Flere lastebilvarianter produsert på samme produksjonslinje betyr også at linjeproduktiviteten må øke samtidig som man beholder en høy grad av fleksibilitet og nøyaktighet

Ergonomi spiller en viktig rolle

En god arbeidsstasjon, godt verktøy og god anleggsergonomi er viktig i moderne produksjonssituasjoner. Lokalt regelverk tillater i stadig mindre grad svært støyende utstyr, og verktøyets vibrasjonsnivå er begrenset. Slagverktøy overfører vibrasjoner til hånden og armen og kan skade blodårer, muskler og skjelett på lang sikt, noe som resulterer i fremtidige helseproblemer for operatørene. Bruk av tunge momentnøkler kan resultere i overbelastning av muskler og plager i skuldre og armer. Alle disse faktorene øker stressnivået for operatører, og kan gi opphav til kvalitetsproblemer i kjøretøy som produseres.

Trykkluft er kostbart

Bruk av trykkluft som energikilde for produksjonsutstyr som muttertrekkere er dyrt. Trykkluften produseres i kompressorer ved hjelp av elektrisitet og distribueres deretter i luftrør til installert pneumatisk verktøy. Hvis produksjonen utvides uten å tilpasse luftrørene for effektivisere luftfordelingssystemene, vil verktøy som brukes på slutten av luftrøret ikke få riktig dynamisk arbeidstrykk på 6,3 bar, og blir mindre nøyaktige.

Mange anlegg øker bare trykket av brukt luft over det optimale trykket på 7,3 bar fra kompressoren, og dette krever mer strøm for kompressorene. I gjennomsnitt har nesten alle produksjonsoperasjoner lekkasjer opptil og over 30 %, økende strømkostnader og resulterende indirekte høyere CO2-utslipp. Som en tommelfingerregel kan tap beregnes ved å ta hensyn til at et hull på 1 cm i diameter medfører til et tap på 10 000 euro i energi per år uttrykt i kroner og øre. Vedlikeholdskostnadene for kompressorer og kompressormotorer øker den totale kostnaden ved bruk av trykkluft, og trykkluftverktøy som betjenes med feil lufttrykk, trenger mer vedlikehold, noe som øker servicekostnadene sammenlignet med elektriske verktøy