Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Produksjonsutfordringer for lastebil- og bussprodusenter

Kontakt vår ekspert!

Flere alternative drivverkvarianter krever fleksibilitet

Integrering av elektriske lastebiler i eksisterende konvensjonelle produksjonslinjer er en utfordring som krever større fleksibilitet og gjør lastebilens byggeprosess mer komplisert. Mer produksjonsutstyr gjør livet mer komplisert for operatørene, og øker stress i forbindelse med valg av riktig utstyr for ulike lastebilvarianter.

I denne situasjonen kan operatørene komme til å velge feil verktøy, eller skruer kan bli borte eller strammes feil. Kvalitet må være i fokus – store kvalitetsproblemer som innebærer unødvendig høye garanti- eller reparasjonskostnader, har en negativ innvirkning på bedriftens omdømme.

Kvalitet påvirker merkevare-imaget

Et sterkt merkevare-image basert på høy produktkvalitet forbedrer kundelojaliteten, noe som resulterer i økt salg, og forbedrer dermed bedriftens sluttresultat. Tilsvarende må kvalitetsrelaterte problemer identifiseres i produksjonsfasen med et intelligent produksjonsutstyrssystem. Feilmonterte deler i en produksjonslinje øker kostnadene til omarbeiding jo lenger lastebilen beveger seg i systemet og jo senere problemet blir identifisert.

Flere lastebilvarianter produsert på samme produksjonslinje betyr også at linjeproduktiviteten må øke samtidig som man beholder en høy grad av fleksibilitet og nøyaktighet

Ergonomi spiller en viktig rolle

En god arbeidsstasjon, godt verktøy og god anleggsergonomi er viktig i moderne produksjonssituasjoner. Lokalt regelverk tillater i stadig mindre grad svært støyende utstyr, og verktøyets vibrasjonsnivå er begrenset. Slagverktøy overfører vibrasjoner til hånden og armen og kan skade blodårer, muskler og skjelett på lang sikt, noe som resulterer i fremtidige helseproblemer for operatørene. Bruk av tunge momentnøkler kan resultere i overbelastning av muskler og plager i skuldre og armer. Alle disse faktorene øker stressnivået for operatører, og kan gi opphav til kvalitetsproblemer i kjøretøy som produseres.

Trykkluft er kostbart

Bruk av trykkluft som energikilde for produksjonsutstyr som muttertrekkere er dyrt. Trykkluften produseres i kompressorer ved hjelp av elektrisitet og distribueres deretter i luftrør til installert pneumatisk verktøy. Hvis produksjonen utvides uten å tilpasse luftrørene for effektivisere luftfordelingssystemene, vil verktøy som brukes på slutten av luftrøret ikke få riktig dynamisk arbeidstrykk på 6,3 bar, og blir mindre nøyaktige.

Mange anlegg øker bare trykket av brukt luft over det optimale trykket på 7,3 bar fra kompressoren, og dette krever mer strøm for kompressorene. I gjennomsnitt har nesten alle produksjonsoperasjoner lekkasjer opptil og over 30 %, økende strømkostnader og resulterende indirekte høyere CO2-utslipp. Som en tommelfingerregel kan tap beregnes ved å ta hensyn til at et hull på 1 cm i diameter medfører til et tap på 10 000 euro i energi per år uttrykt i kroner og øre. Vedlikeholdskostnadene for kompressorer og kompressormotorer øker den totale kostnaden ved bruk av trykkluft, og trykkluftverktøy som betjenes med feil lufttrykk, trenger mer vedlikehold, noe som øker servicekostnadene sammenlignet med elektriske verktøy