Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Trender og utfordringer innen transport

Kontakt vår ekspert!

Trender i transportbransjen

I henhold til en analyse av B2B-forskningsselskapet Markets and Markets er de største trendene i transportbransjen for 2018 et økende behov for elektriske eller brenselcelledrevne lastebiler, autonom kjøring, elektriske busser / hybridbusser, kolonnekjøring for lastebiler og smarte transportløsninger. Disse trendene er et svar på utfordringene som lastebil- og bussprodusentene møter fra det eksterne forretningsmiljøet

Lastebil- og bussproduksjon øker

Av alle transportsegmenter er lastebiler og busser lederne når det gjelder teknologiske fremskritt og investeringer fra leverandører og produsenter av originalutstyr (OEM). Økningen i produksjonen skyldes økende behov for frakt og persontransport.

I henhold til en analyse av OICA Publications og Markets and Markets nådde den globale produksjonen av lastebiler 4,02 millioner enheter i 2017, en økning fra 3,60 millioner enheter i 2015. Samtidig økte den globale bussproduksjonen til 429 838 enheter i 2018, en økning fra 390 466 enheter i 2015.

Økning i forsendelse

Det er varslet en økning i forsendelse, noe som vil øke behovet for lastebiler. Dette vil etter hvert føre til større inntekter for flåteoperatørene. Imidlertid vil økte inntekter ledsages av en forventet mangel på sjåfører samt høyere lønninger og drivstoffpriser. Varierende drivstoffpriser, mangel på sjåfører, økte priser på lastebiltransport samt en mulig mangel på lastebilkapasitet vil være noen av de viktigste utfordringene lastebilbransjen vil møte i de kommende årene.

Etterspørselen etter elektriske/hybride kjøretøy for å overholde utslippskravene

Batterilastebiler (BEB) og busser som kan gå på alternativt drivstoff (hybridbusser), utvikles mer og mer for å samsvare med globale grenser for CO2-utslipp. Elektrifisering av busser og lastebiler vil innebære endringer i strukturutformingen. Elektriske motorer vil bli montert i hjulene og koblet til batteripakker og/eller brenselcelleenheter integrert i kjøretøyets struktur.

Det globale markedet for elektriske lastebiler forventes å stå for 10–15 % av lastebilsalget i ulike regioner innen 2025.

Sikkerhetskrav som driver det autonome lastebilmarkedet

Økende krav til sikkerhet stimulerer den globale veksten i markedet for autonome lastebiler. Markedet forventes å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) på 5,8 % i prognoseperioden, 2018–2023, på grunn av det økende gjennomslaget av avansert teknologi i kommersielle kjøretøy.

Andelen dødsulykker med sjåfører, passasjerer og fotgjengere som involverer lastebiler, har vært en økende bekymring for bilprodusenter og myndigheter over hele verden. Menneskelige feil er årsak til ca. 90 % av det totale antallet lastebilulykker i perioden 2014–2017. Dermed er bilprodusentene svært opptatt av å hindre menneskelige feil under kjøring.

ADAS-funksjoner har blitt obligatorisk

I mange land blir nye lastebiler utstyrt med ADAS-funksjoner (Advanced Driver Assistance), for eksempel systemer for kjørefeltvarsling og autonom nødbremsing for å redusere risikoen for ulykker som skyldes menneskelige feil.

EU-kommisjonen var de første til å innføre en regel under sin generelle sikkerhetsforskrift 661/2009/EF i 2009, noe som gjorde de to ovennevnte ADAS-funksjonene obligatoriske i alle nye nyttekjøretøyer med virkning fra 1. November 2015.

Andre regioner, som Nord-Amerika og Asia, har fulgt i den europeiske bilindustriens fotspor og iverksatte de samme tiltakene. Dette har ført til en betydelig økning i produksjonen av halvautonome lastebiler i hele det globale markedet.

Trend

Beskrivelse

Konsekvenser for lastebilprodusenten

Konsekvenser for produksjonen

Kolonnekjøring for lastebiler

Sammenkobling av to eller flere lastebiler i en gruppe ved hjelp av tilkoblingsteknologi som autonom kjøring, kunstig intelligens og støttesystemer som adaptiv cruisekontroll og filholder

Flere lastebilvarianter kommer i produksjon. Installasjon av følere og moduler, inkludert programvare

Økt fleksibilitet er nødvendig med tanke på hvordan man produserer lastebiler i én produksjonslinje for ulike markeder

Elektriske eller brenselcelledrevne lastebiler

Det er behov for enten avansert motorteknologi eller etterbehandlingsenheter for å overholde utslippsgrensene.

Endringer i lastebilutforming. Elektriske motorer koblet til hjul, batteripakker og/eller brenselcelleenheter må integreres i lastebilens struktur

Behov: kunnskap om og utstyr til å bygge batterier og /eller brenselceller. Fleksibilitet til å bygge alle versjonene av lastebilen i én fleksibel produksjon på grunn av endringer i lastebilens utforming

Elektriske / hybride busser

Implementering av batteribusser (BEB) og busser med alternative drivstoff (hybride busser) vil være nødvendig for å oppfylle grensene for CO2-utslipp med økende urbanisering verden over

Endringer i bussens utforming. Elektriske motorer er koblet til hjulene, batteripakker og/eller brenselcelleenheter må være integrert i bussens struktur

Behov: kunnskap om og utstyr til å bygge batterier og/eller brenselceller. Fleksibilitet til å bygge alle versjonene av lastebilen. Nytt produksjonsutstyr og nye prosesser for å bygge nylig utformede strukturer

Intelligent transport

Den integrerte mobilitetsløsningen vil inkludere funksjoner som søk etter reise, transportmiddel, kontroll av timeplanen, bestillinger, ruting og betaling. I intelligent offentlig transport vil offentlige transportsystemer ha CCTV-kameraer, GPS-enheter, digitalt display, automatisk annonsering av stopp samt
Wi-Fi-enheter

Flere lastebilvarianter kommer i produksjon. Installasjon av følere, programvare og andre komponenter vil øke kompleksiteten

Større fleksibilitet er nødvendig for å produsere ulike lastebilvarianter i én produksjonslinje. Svært avansert produksjonsutstyr er nødvendig

Autonom og sikker kjøring

Mange lastebil- og bussprodusenter arbeider mot autonom lastebil- og bussteknologi og legger mer teknologi inn i lastebilene

Flere lastebilvarianter kommer i produksjon. Installasjon av følere, programvare og andre komponenter vil øke kompleksiteten

Større fleksibilitet er nødvendig for å produsere ulike lastebilvarianter i én produksjonslinje

Sensitive kunder og konkurransepregede markeder

Kundene er mer kritiske til de totale eierkostnadene, inkludert påliteligheten, kvaliteten og effektiviteten til en lastebil eller buss. Merkevare-image og kundelojalitet avhenger i stadig større grad av kvaliteten og ytelsen til ettermarkedsstøtten som tilbys av et lastebilmerke.

Avanserte produksjonsmetoder er nødvendige for å øke kvalitet, fleksibilitet og produktivitet i en produksjonslinje. Magre og ergonomiske produksjonslinjer fremmer helse og reduserer sykdom hos operatørene, og begrenser arbeidsrelaterte sykdommer og stress. Mindre stressede operatører vil bygge produkter med bedre kvalitet

Driftsmarginen for et selskap forbedres med mer effektiv produksjon. Garanti- og kvalitetskostnader vil reduseres med et forbedret merkevare-image som resultat