Halvautomatisk tiltrekning

Kontakt oss her

Produktivitet og prosesshastighet

Prosesshastighet er en fordel ved multispindelstasjonen. Utfør alle stramminger med en start kontra tiltrekning med enkeltspindel og ekstra bevegelser. Prosesshastighet er også en fordel ved den halvautomatiske stasjonen, ved at operatøren kan fortsette å jobbe med de neste oppgavene eller prosessene mens stasjonen fullfører prosessen og returnerer til utgangsposisjonen for neste prosess

Fleksibilitet og etterjustering

I Atlas Copco konstruerer vi alltid halvautomatiske stasjoner med dagens behov for etterjustering av produksjonslinjene i tankene. Hensyn til ulike behov ved endringer i delemontering og produksjonskapasitet er av største viktighet

Oppetid og optimalisering

Redusert mekanisk automasjon og robust design gir optimal oppetid og produksjonseffektivitet. Enkelt å utføre planlagt forebyggende vedlikehold med spindeldesign betyr raske serviceoperasjoner. Vår godt utviklede organisasjon gir lokal støtte, høy tilgjengelighet av reservedeler og enkelt tilgjengelig programekspertise fra våre programsentre og vår prosjektorganisasjon.

Halvautomatisk

I monteringssystemenes verden skiller vi mellom håndholdte, halvautomatiske og automatiske prosesser. I halvautomatiske situasjoner har vi et system som er operatørstyrt, oftest med et system med to hendler som fester flere bolter. Med denne typen systemer omfatter fordelene blant andre økt festekvalitet, noe som resulterer i bedre klemstyrke i sammenføyninger, et høyere nivå av feilsikring, dvs. vite at det ble brukt riktig bolt og riktig festeprosess, og selvfølgelig ergonomi og sikkerhet, siden ingen reaksjonskrefter påvirker operatøren.

Cylinder Head Off-Road

Loading...
Loading...

Kaftoverføring for kronhjul

Loading...
Loading...