Økodesignkonsept for industriteknikk

Når vi designer et produkt eller en løsning, tar vi hele livssyklusen med i betraktningen for å redusere miljøpåvirkningen fra relevante stadier i livssyklusen. For oss betyr dette å fokusere på energieffektivitet, materialvalg, lang levetid for produktet, design for montering, vedlikeholdsvennlighet, gjenbruk, ombyggingsmulighet og gjenvinning – med andre ord hele livssyklusen. Ved å utføre hyppige økodesignvurderinger i produktutviklingsprosessen, holder vi fokus på miljømessige aspekter og minimal miljøpåvirkning. Våre økodesignvurderinger bygger på de seks fokusområdene i økodesign.

Våre fokusområder innen økodesign

Innen industriteknikk tilnærmer vi oss økodesign fra seks forskjellige områder. Disse utgjør kjernen i økodesignvurderingen vi utfører for hvert produktutviklingsprosjekt. Denne prosedyren hjelper til med å definere økodesignmålsetninger tidlig i prosjektet. Klikk på bildet for å lese enda mer!

I Atlas Copco Industrial Technique arbeider vi kontinuerlig med å integrere miljømessige aspekter i produktutviklingen for å redusere miljøbelastningen fra produktene våre. De miljømessige prestasjonene gjøres tilgjengelig for kunder gjennom kommunikasjonsmateriellet for økodesignmessige prestasjoner. Her kan du finne et eksempel på økodesignargumenter for et bestemt produkt.

“ Økodesign handler ikke bare om å overholde juridiske krav. Jeg er overbevist om at kundene i fremtiden vil stille høyere krav til at våre produkter er designet på en bærekraftig måte. Økodesign er også en måte for oss å påse at vi bidrar til en bedre verden for våre barn. ”

Lars Eklöf , President, MVI-avdelingen

“ Jeg ser økodesign som en måte å differensiere Atlas Copco og våre produkter fra våre konkurrenter ved å øke produktenes verdi gjennom lavere livssykluskostnader. ”

James McAllister , President, GI-avdelingen

Økodesignkonseptet har som målsetting å øke miljøbevisstheten og forenkle kommunikasjon relatert til miljøpåvirkning både innad i Atlas Copco og eksternt mot kunder og andre interessenter.

Økodesignkonsept