Økodesignkonsept - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Økodesignkonsept for industriteknikk

Illustration of eco design tree and family
Når vi designer et produkt eller en løsning, tar vi hele livssyklusen med i betraktningen for å redusere miljøpåvirkningen fra relevante stadier i livssyklusen. For oss betyr dette å fokusere på energieffektivitet, materialvalg, lang levetid for produktet, design for montering, vedlikeholdsvennlighet, gjenbruk, ombyggingsmulighet og gjenvinning – med andre ord hele livssyklusen. Ved å utføre hyppige økodesignvurderinger i produktutviklingsprosessen, holder vi fokus på miljømessige aspekter og minimal miljøpåvirkning. Våre økodesignvurderinger bygger på de seks fokusområdene i økodesign.

Våre fokusområder innen økodesign

Innen industriteknikk tilnærmer vi oss økodesign fra seks forskjellige områder. Disse utgjør kjernen i økodesignvurderingen vi utfører for hvert produktutviklingsprosjekt. Denne prosedyren hjelper til med å definere økodesignmålsetninger tidlig i prosjektet. Klikk på bildet for å lese enda mer!

I Atlas Copco Industrial Technique arbeider vi kontinuerlig med å integrere miljømessige aspekter i produktutviklingen for å redusere miljøbelastningen fra produktene våre. De miljømessige prestasjonene gjøres tilgjengelig for kunder gjennom kommunikasjonsmateriellet for økodesignmessige prestasjoner. Her kan du finne et eksempel på økodesignargumenter for et bestemt produkt.

Økodesign handler ikke bare om å overholde juridiske krav. Jeg er overbevist om at kundene i fremtiden vil stille høyere krav til at våre produkter er designet på en bærekraftig måte. Økodesign er også en måte for oss å påse at vi bidrar til en bedre verden for våre barn.

Lars Eklöf , President, MVI-avdelingen

Jeg ser økodesign som en måte å differensiere Atlas Copco og våre produkter fra våre konkurrenter ved å øke produktenes verdi gjennom lavere livssykluskostnader.

James McAllister , President, GI-avdelingen

Økodesignkonseptet har som målsetting å øke miljøbevisstheten og forenkle kommunikasjon relatert til miljøpåvirkning både innad i Atlas Copco og eksternt mot kunder og andre interessenter.

Økodesignkonsept