Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Bransjer som betjenes
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Produkter
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bolteløsninger
Boreløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Produkter
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer
Vakuumløsninger

Økodesignkonsept for industriteknikk

Illustration of eco design tree and family

Når vi designer et produkt eller en løsning, tar vi hele livssyklusen med i betraktningen for å redusere miljøpåvirkningen fra relevante stadier i livssyklusen. For oss betyr dette å fokusere på energieffektivitet, materialvalg, lang levetid for produktet, design for montering, vedlikeholdsvennlighet, gjenbruk, ombyggingsmulighet og gjenvinning – med andre ord hele livssyklusen. Ved å utføre hyppige økodesignvurderinger i produktutviklingsprosessen, holder vi fokus på miljømessige aspekter og minimal miljøpåvirkning. Våre økodesignvurderinger bygger på de seks fokusområdene i økodesign.

Våre fokusområder innen økodesign

Innen industriteknikk tilnærmer vi oss økodesign fra seks forskjellige områder. Disse utgjør kjernen i økodesignvurderingen vi utfører for hvert produktutviklingsprosjekt. Denne prosedyren hjelper til med å definere økodesignmålsetninger tidlig i prosjektet. Klikk på bildet for å lese enda mer!

I Atlas Copco Industrial Technique arbeider vi kontinuerlig med å integrere miljømessige aspekter i produktutviklingen for å redusere miljøbelastningen fra produktene våre. De miljømessige prestasjonene gjøres tilgjengelig for kunder gjennom kommunikasjonsmateriellet for økodesignmessige prestasjoner. Her kan du finne et eksempel på økodesignargumenter for et bestemt produkt.

Økodesign handler ikke bare om å overholde juridiske krav. Jeg er overbevist om at kundene i fremtiden vil stille høyere krav til at våre produkter er designet på en bærekraftig måte. Økodesign er også en måte for oss å påse at vi bidrar til en bedre verden for våre barn.

Lars Eklöf , President, MVI-avdelingen

Jeg ser økodesign som en måte å differensiere Atlas Copco og våre produkter fra våre konkurrenter ved å øke produktenes verdi gjennom lavere livssykluskostnader.

James McAllister , President, GI-avdelingen

Økodesignkonseptet har som målsetting å øke miljøbevisstheten og forenkle kommunikasjon relatert til miljøpåvirkning både innad i Atlas Copco og eksternt mot kunder og andre interessenter.

Økodesignkonsept