MWR-mekatroniske skiftenøkler

Sporbarhet med klikknøkler

Kontakt

Dette smarte manuelle strammesystemet kombinerer en klikknøkkel med sporbarheten til en elektronisk. Det er en god investering. Ved å benytte den minste versjonen til denne høyproduktive skiftenøkkelen, får du tilgang til ledd som er utilgjengelige for et standard verktøy. Gjennom stramming måler MWR-nøkkelen at riktig vinkel oppnås, at riktig dreiemoment benyttes og at operatøren slipper på riktig tidspunkt. MWR-mekatronisk nøkkel er basert på mekanisk “klikk"-nøkkel, og er svært produktiv. Den tydelige fysiske tilbakemeldingen til “klikket” gjør den enkel å håndtere også for uerfarne arbeidere, noe som gir en svært kort opplæringsperiode.

Funksjoner

  • Repetisjon
  • Enkel og trygg justering og håndtering
  • Lengte og bøyekompensasjon i SW
  • Trådløs tilkobling
  • H-intuitivt grensesnitt med “bare noen klikk unna”

Fordeler

  • Detaljert strammeinformasjon er umiddelbart tilgjengelig
  • Strammedata overføres enkelt til innsamlingssystemer for produksjonsdata som ToolsNet
  • Svært prosesspålitelig
  • Optimal for applikasjoner ved begrenset plass
  • To operatører kan arbeide samtidig ved å benytte en enkelt kontroller
Toggle Filtrering

0 product(s) found

No results found