Produksjonsoptimalisering setter virksomheten i høygir.

Volvo, Bosch, service, applications, people, computer, BLM bench, Automotive industry

I Atlas Copco forstår vi utfordringene dine …ny teknologi, nye materialer, stadig mer komplekse monteringsprosesser, behovet for spesialisert operatøropplæring, endrede juridiske krav og mye mer. Våre spesialister innen produksjonsoptimalisering kan hjelpe deg. Vi støtter hele produktlevetiden fra design (FoU), via en effektiv lanseringsplan til optimalisert produksjon, inkludert opplæring av personell. Vi tilbyr: • Designgjennomgang for integritet i boltede sammenføyninger, beregning av sammenføyninger, endelig elementanalyse, undersøkelse av sammenføyninger, analyse av sammenføyninger og friksjonsanalyse. • Prosjektplanlegging for å øke hastigheten i den komplekse oppstarten av nye samlebånd og redusere antallet potensielle fallgruver. • Kvalitetssikringssystem: Vi utvikler et effektivt kvalitetssystem som kan være til hjelp på ethvert produksjonsanlegg, uavhengig av tidligere kvalitetssituasjon. • Produksjonsoptimalisering av eksisterende samlebånd eller -stasjoner. Dra nytte av vår omfattende erfaring med hundrevis av prosjekter over hele verden. • Opplæring/seminarer på vårt tiltrekkingsakademi. • Prestasjonsindikatorer (KPI-er) gjør at vi kan bekrefte vår suksess på prosjektet. Kontakt oss, hvis du vil finne ut mer.