Produksjonsoptimalisering setter virksomheten i høygir.

I Atlas Copco forstår vi utfordringene dine … Ny teknologi, nye materialer, stadig mer komplekse monteringsprosesser, behovet for spesialisert operatøropplæring, juridiske krav i endring og mye mer.

Våre spesialister innen produksjonsoptimalisering kan hjelpe deg. Vi tilbyr støtte for hele produktlivssyklusen fra design (FoU), via en effektiv lanseringsplan, til optimalisert produksjon, inkludert opplæring av personale.

Vi tilbyr:
• designgjennomgang for integritet i boltede ledd, beregning av ledd, endelig elementanalyse, undersøkelse av ledd, analyse av ledd og friksjonsanalyse
• prosjektplanlegging for å få fortgang i den komplekse oppstarten av nye samlebånd og redusere potensielle fallgruver
• kvalitetssikringssystem – vi utvikler et effektivt kvalitetssystem som kan være til hjelp på ethvert produksjonsanlegg, uavhengig av tidligere kvalitetssituasjon
• produksjonsoptimalisering av eksisterende samlebånd eller -stasjoner – dra nytte av vårt teams omfattende erfaring fra hundrevis av prosjekter over hele verden
• opplæring/seminarer på vårt Tightening Academy
• prestasjonsindikatorer (KPI-er) gjør at vi kan stadfeste om vi lykkes på ditt prosjekt

Kontakt oss og finn ut mer.