TechCover-vedlikehold

Hva er TechCover-vedlikehold?

TechCover er vår vedlikeholdsløsning for din programvare som gjør at du kan forbedre ytelsen, sikre systemtilgjengeligheten og samtidig maksimere produktiviteten.

Hva får du?

Beskyttelse av produksjonsinvestering og optimalisering av produksjonsytelse, -kvalitet og -tilgjengelighet, samt minimering av produksjonsrisiko.

Hva er fordelene?

Kortere løsningstider, bygget på globale prosesser for beste praksis og støtteekspertise, tilbys til fast pris og sammen med fri tilgang til programvareoppdateringer.

TechCover-støtteløsningene bidrar til å beskytte produksjonsinvestering og samtidig optimalisere produksjonsytelse, -kvalitet og -tilgjengelighet, samt minimere produksjonsrisiko.
TechCover er et modulbasert sett med produkter, utformet for å oppfylle dine bestemte støttebehov.

Følgende gjelder alltid for TechCover-løsninger:
✔ reduserer løsningstider
✔ bygget på globale prosesser for beste praksis og støtteekspertise
✔ tilbys til fast pris
✔ kombinert med fri tilgang til programvareoppdateringer

Les mer om TechCover-modularitet