Epiroc starter reisen som et selvstendig selskap for å tjene kunder innen anlegg- og gruvedrift

Langhus den 31.10.2017. Epiroc AB, datterselskap av Atlas Copco som er planlagt børsnotert i 2018 har nå begynt å operere som en selvstendig virksomhet. Selskapet gir kunder innen gruvedrift, naturresurser og infrastruktur markedsledende produkter og tjenester.

Atlas Copco informerte i januar 2017 om at gruppen blir delt i to selskaper i løpet av
2018; Atlas Copco som skal ha fokus på industrielle kunder og Epiroc som skal fokusere
på kunder innen gruvedrift, naturressurser og infrastruktur. Delingen går etter planen,
men forutsetter godkjennelse fra Atlas Copcos aksjonærer i april 2018.

Epiroc, som fortsatt er et datterselskap i Atlas Copco, begynner allerede nå å operere
under eget merkenavn og logo.

"Epiroc fokuser på å skaffe kundene produkter og tjenester som forbedrer produktivitet,
gir bedre energieffektivitet, sikkerhet og ergonomi", sier Erik Presthus.

I Norge er Epiroc et selvstendig selskap og begynner å operere under nytt merkenavn 1.
november 2017. Epiroc Norge AS har i dag 57 ansatte og har ansvar for markedsføring,
salg og service av Epiroc’s maskiner og utstyr til anleggs- og gruvekunder i Norge, på
Færøyene og Island. Selskapet er lokalisert på Langhus i Ski kommune. Selskapet
omsatte produkter og tjenester i 2016 for NOK 533 mill. kroner.


Epiroc er en ledende produktivitetspartner innen gruvedrift, infrastruktur og
naturressurser. Med banebrytende teknologi utvikler og produserer Epiroc
nyskapende anlegg- og gruveutstyr som gir service og produkter i verdensklasse.
Selskapet ble grunnlagt i Stockholm, Sverige, og har engasjerte medarbeidere som støtter
og samarbeider med kunder i mer enn 150 land.

C:\Users\acpte\Desktop\Epiroc_grey on white_RGB.jpg
For mer informasjon, ta kontakt med:

Erik K. Presthus

Tlf.+47 951 24 612 e-post: erik.presthus@no.atlascopco.com

Atlas Copco er en verdensledende leverandør av bærekraftige produktivitetsløsninger.
Gruppen tilbyr kundene innovative kompressorer, vakuumløsninger og
luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, industriverktøy og


2 (2)
monteringssystemer. Atlas Copco utvikler produkter og tjenester med fokus på
produktivitet, energieffektivitet, sikkerhet og ergonomi. Selskapet ble stiftet i 1873, har
hovedkontor i Stockholm og kunder i mer enn 180 land. I 2016 hadde Atlas Copco en
omsetning på 101 milliarder SEK og ca. 45.000 ansatte. Mer informasjon er tilgjengelig
på www.atlascopcogroup.com.

Mining and Rock Excavation