Oljefri luft brukt i Great Bubble Barrier i nederlandsk vannvei - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Specialty Rental
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Oljefri luft brukt i Great Bubble Barrier i nederlandsk vannvei

6. februar 2020

Når man hører ordet boblegardiner, er det første man tenker på, vanligvis store offshore-områder. Men mulighetene er ikke begrenset til de store havene. Great Bubble Barrier bruker det samme konseptet, men nedskalerer det til lokale vannveier, noe som er en smart løsning på plastforurensning.

Plast er et stort problem

Plastavfall er ikke noe vi bare finner på den andre siden av jorda eller i havet. Det finnes også i lokale vannveier, der det påfører miljø og mennesker stor skade. Akvatiske dyr vikler seg inn i plast, mikroplast utgjør en helserisiko for alt fra de minste til de største organismene, og skip påføres skade av plast. Institusjoner over hele verden, som FN, Ellen McArthur Foundation og Verdens helseorganisasjon, anerkjenner dette økende problemet.

Great Bubble Barrier har laget en løsning som fanger opp plast i elver og kanaler før den når havet.

Måten Great Bubble Barrier bruker boblebarrieren på, ligner i stor grad på metodene som brukes i offshore-prosjekter. Det er imidlertid noen forskjeller. For eksempel er barrieren plassert diagonalt i vannveien, slik at den kan bruke den naturlige strømmen til å føre plasten til oppsamlingssystemet ved elvebredden. Både skip og fisk kan passere boblebarrieren, men plasten stoppes. I tillegg til å fange opp avfall har boblebarrieren andre positive sidevirkninger. Oksygennivåene i vannet øker med en boblebarriere, noe som stimulerer økosystemet og stopper veksten av giftige, blå alger.

Bobler er bra

For å lage denne boblegardinen installerte Atlas Copco Rental en elektrisk drevet oljefri luftkompressor. Fordelene med denne energieffektive løsningen er rask oppstart og lite støy under drift.

Oljefritt spiller en viktig rolle i miljøhensynet, ettersom luften er i direkte kontakt med vannet. Det er helt unødvendig å risikere oljeforurensning av miljøet. Selv de minste mengdene kan ha varige og skadelige effekter på livet i lokale vann.

Vi i Atlas Copco Rental er stolte av å være en del av den fantastiske historien om Great Bubble Barrier!

Gå til nettstedet deres for å lære mer!

For mer informasjon kan du kontakte:

Hos Atlas Copco har vi gjort industriideer til forretningskritiske fordeler siden 1873. Ved å lytte til kundene våre og vite hvilke behov de har, leverer vi verdier og innoverer med tanke på fremtiden.

Gode ideer underbygger bærekraftig utvikling. Vi i Atlas Copco Specialty Rental samarbeider med kundene for å montere det ypperste innen midlertidige løsninger for luft, flyt, damp og nitrogen. Våre engasjerte eksperter har omfattende kunnskap om bruk og utstyr. Vi forstår kundenes behov og kan levere totalløsninger for alle bransjer, uansett om det er for nødssituasjoner eller planlagte prosjekter. Vi er en avdeling av forretningsområdet Power Technique, med hovedkontor i byen Boom i Belgia, og har løsninger for spesialutleie under flere varemerker i hele verden.