Our solutions
Industriverktøy og systemløsninger
Solutions
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Process gas and air equipment
Produkter og løsninger
Solutions
Oljefrie boostere for luft og nitrogen

Hybrid- og energilagring på stedet

Leverer miljøvennlige og effektive energiløsninger.

Be om informasjon

Miljøvennlig

Reduser karbonutslippene ved å bruke fornybar energi.

Pålitelig strømforsyning

Flere energikilder sikrer pålitelig tilførsel.

Plug-and-play-tilkobling

Kan raskt kobles til for en fleksibel løsning.

Hybrid- og energilagringssystem

Uansett bransje er energi viktig for arbeidsstedet ditt. Men det blir også stadig viktigere for alle å gjøre sin del for å redusere forurensningen. Det er enkelt å lagre energi når den er tilgjengelig fra fornybare kilder, for å redusere forurensningen på stedet. Kan du stole på fornybar energi til å drive anlegget hele døgnet?

Atlas Copcos hybrid- og energilagringssystem er løsningen. Den kobler strømmoduler til andre energikilder, slik som sol, vind og vann, samt til energilagringsstasjoner som batterier.

Hvordan fungerer et hybrid- og energilagringssystem?

Når det er mulig, genererer hybrid- og energilagringssystemet strøm fra fornybare kilder (sol-, vind- eller vannkraft). Strømmodulen brukes deretter når den opprinnelige energikilden ikke er tilgjengelig, for eksempel erstatter den solenergi om natten eller leverer strøm under vedlikehold eller reparasjon på en vindpark.

Batterienergilagring er også viktig siden energi som lagres i batterimoduler kan brukes når det er behov for det, noe som reduserer drivstofforbruket ytterligere.

Trenger du midlertidig hybrid- og/eller energilagring?

Hybride energilagringsløsninger er ofte et krav for mange bærekraftige strømprosjekter på avsidesliggende steder der nettstrøm ikke er tilgjengelig.

Det er et miljøvennlig alternativ til å kun bruke dieselmotor, noe som gir betydelig lavere CO2-utslipp.

Investere i midlertidige hybride lagringssystemer og/eller energilagringssystemer

Selv om de innledende investeringskostnadene i den fornybare energikilden kan være høye, er den totale kostnaden per kWh mye lavere, noe som fører til en positiv avkastning på lang sikt.

Innledende investeringer og løpende vedlikeholdskostnader kan reduseres ved at man velger å leie strømmodulene. Leie er også et alternativ mellom høysesonger eller bistand i nødstilfeller.